Wat is Agile?

Agile gaat over wendbaarheid door collectief eigenaarschap en korte feedbackloops

Wat is Agile?

Wat is Agile? Agile gaat over wendbaar en flexibel organiseren. Het is bedoeld om op basis van feedback snel en vaak waarde te leveren. Door korte feedbackloops kunnen hypothesen of interpretaties snel geëvalueerd worden. Waardoor het risico op verspilling verminderd wordt. Agile is ontstaan vanuit de softwareontwikkeling, waar grote ergernis ontstond over het uitlopen van projecten. Agile bestaat uit vier waarden, twaalf principes die samen input geven voor de organisatiecultuur.

Bij Agile denken sommigen aan complete anarchie en lekker zelf alles kunnen bepalen. Anderen denken dat het vooral veel meer van hetzelfde is, maar dan in een ander jasje. Oude wijn in nieuwe zakken of nieuwe wijn in oude zakken?

Agile is een mindset!

Het Agile Manifesto is onder andere geschreven door Jeff Sutherland. Jeff ontdekte het woord Agile in een boek waarin bedrijven beschreven dat ze ten eerste Lean waren, maar Agile waren geworden door klanten direct te betrekken bij productontwikkeling. In Jeff’s woorden: “Agile = Lean + een klant die participeert in het productontwikkelingsproces.” Jeff Sutherland is medegrondlegger van het Scrum framework, dat een methode is om Agile te werken.

Het Agile Manifesto geeft richting aan iedereen die met Agile aan de slag wil. Het manifest bestaat uit 4 waarden en 12 principes. De waarden vind je hieronder.

De 4 Agile waarden

Mensen en interactie boven processen en tools

Er zijn vier waarden die ten grondslag liggen aan een Agile werkwijze. De eerste is dat mensen en interactie voor processen en tools gaan. De nadruk ligt op teamwerk en productieve communicatie.  Dit wil niet zeggen dat processen en tools niet belangrijk zijn, het geeft alleen aan dat tools niet leidend moeten zijn en dus ten dienste staan van het team. Wat is Agile? Het idee achter deze waarde is dat als mensen met elkaar tijd doorbrengen de communicatie veel duidelijker wordt en het team daarmee sneller in kan spelen op veranderingen. Het volgen van processen en tools is weinig flexibel. Volgens ons nodigt het manifest met deze waarde uit om ten alle tijde methodes en procedures kritisch te blijven bekijken.

Werkend product boven allesomvattende documentatie

Een werkend product is belangrijker dan uitvoerig documenteren van specificaties. Hoe zou je deze waarde moeten interpreteren? Een manier is dat simpelweg ervaring leert hoe snel specificaties veranderen. Documentatie is daarmee heel snel verouderd en de wensen van de klant daarmee ook. Wat is Agile? Agile gaat uit van empirisch werken. Al je spoedig een werkend product oplevert, wat een prototype kan zijn, krijg je direct waardevolle feedback die op de realiteit is gestoeld en niet op aannames. Deze feedback verwerkt je dan in de volgende versie. Je vermindert risico op verspilling van energie. Heel veel energie wordt namelijk vaak vanuit controle gestopt in het voortraject van specificeren: Specificeren wat de klant precies wil. Agile gaat ervan uit dat de klant dat ook niet direct en altijd helemaal weet.

Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen

In samenwerking is er ruimte om op basis van lessen uit het heden in discussie te gaan over het product. Bij onderhandelingen zoekt men de punten op de i die later niet veranderd kunnen worden. Of misschien wel, maar dan tegen hoge kosten. Wat is Agile? In Agile werken staat de tijd en kwaliteit vast, maar is de scope flexibel. Die flexibiliteit wordt samen met de klant regelmatig geprioriteerd. Zo doet het team altijd wat op dat moment het meest belangrijk is voor de klant op basis van actuele feedback en marktontwikkelingen. Contractonderhandelingen kunnen een drempel tussen jou en de klant creëren die niet bevorderend zijn voor het ontwikkelen van geweldige producten. Daarom is het belangrijk om een relatie met de klanten op te bouwen waarin zij openlijk met je kunnen communiceren.

Inspelen op verandering boven het volgen van een plan

Het kunnen inspelen op verandering in plaats van vasthouden aan een vooropgezet plan is waar de vierde waarde over gaat. Hoe vaak worden we niet geconfronteerd met voortschrijdend inzicht? Vanuit de Agile filosofie gaat flexibiliteit en het centraal stellen van de klantbehoefte boven het rigide vasthouden aan een plan. Dit omdat de wereld dusdanig snel veranderd dat wanneer het plan af is “de helft” alweer anders is. Wat is Agile? Als je in Agile gelooft, dan geloof je dat verandering welkome feedback is die het product beter maakt.

Scrum

Wat is Scrum?

Dus Agile is een mindset of cultuur gebaseerd op 4 waarden en 12 principes. Hoe pas je de Agile waarden toe? Kortom, hoe ziet de Agile werken eruit?

Agile werken kan in vele vormen komen, al wordt Agile vaak gekoppeld aan het Scrum Framework. Het ligt voor de hand om Agile uit te leggen aan de hand van Scrum.

Voor andere interessante vormen van wendbaar organiseren kun je hier kijken:

Het Scrum Framework – ingericht voor feedback

Het Scrum Framework heeft veel in zich. Scrum gaat er vanuit dat je de toekomst niet kan voorspellen en het beste kunt beslissen op basis van het weer van gisteren. Oftewel, de dichtstbijzijnde praktijkervaring. Empirisch. Weten wordt dus gebaseerd op ervaringen en beslissingen worden genomen op basis van wat er wel bekend is. Wat weten we wel? Dit minimaliseert het risico van de toekomst voorspellen, want dat kunnen wij namelijk niet. Het Scrum Framework is gebouwd om iteratief, dus kort cyclisch, te werken en zo verandering te omarmen en risico’s te minimaliseren.

De pijlers van deze empirische aanpak zijn: transparantie, inspectie en aanpassing.

 • Transparantie over alles wat belangrijk is voor de voortgang, dus status van werk, frustraties en onduidelijkheden
 • Inspectie van het werk en de samenwerking, door het team en de stakeholders
 • Aanpassing Feedback die zorgt voor een aanpassing moet zo snel mogelijk uitgevoerd worden om risico te minimaliseren.
  • Scrum schrijft vier formele events voor ten behoeve van inspectie en aanpassing, zoals beschreven in het Scrum (t.w. Sprint Planning • Daily Scrum • Sprint Review • Sprint Retrospective)

De Product Owner

De Product Owner is verantwoordelijk voor het product resultaat. Hij of zij beheert de visie op wat er gebouwd moet worden. De Product Owner maakt een backlog (lijst) van alle wensen van de klant (productkenmerken) die ontwikkeld moeten worden om het product relevant te maken en te houden. Hierin werkt hij samen met het Scrum Team en de Scrum Master. De Product Owner is een goede planner en stakeholder manager. Henrik Kniberg legt de rol van de Product Owner fantastisch uit in dit filmpje.

De Scrum Master

De Scrum Master is verantwoordelijk voor het procesresultaat. Hij ondersteunt hierin de Product Owner en het team in het gebruik van het juiste proces om een goed product te kunnen afleveren. Ook het meenemen van de organisatie en het borgen van de Agile werkwijze zijn onderdelen die worden verwacht van de Scrum Master. De Scrum Master is vooral bezig met de zelfredzaamheid van het Scrum Team vergroten. Door de samenwerking in het te verbeteren, problemen bloot te leggen en impediments helpen op te lossen. De Scrum Master creëert flow in het team.

Het Scrum Team

De Wat, dus hetgeen gemaakt moet worden, en het Hoe zijn gescheiden. Het Hoe, dus hoe het product gemaakt wordt, wordt volledig bepaald door het Scrum Team. Dat betekent dat zij samen moeten werken met de Product Owner om te begrijpen wat de klant wil hebben, zodat zij de beste manier kunnen bedenk om aan die klantwensen te voldoen. Het Scrum Team is daarmee zelf-organiserend en multidisciplinair. Deze autonomie betekent dat het team de verantwoordelijkheid heeft de benodigde vaardigheden te leren. Al wordt hierin vaak de steun van andere rollen in organisatie gebruikt.

Scrum Framework

Sprints

Wanneer er overeenstemming is over wat de klant nodig heeft, begint het team met een sprint. Een sprint is een korte ontwikkel cyclus van 1 tot 4 weken. Na elke sprint wordt een product opgeleverd dat getoetst kan worden bij de klant. Het voordeel van het werken in sprints is dat er sneller feedback wordt opgehaald, je kunt sneller leren en bijsturen. Daarnaast is het voor het team heel duidelijk wat het gaat opleveren voor de betreffende sprint. De scope wijzigt (als het goed is!) niet meer en dat maakt het team effectief. Doordat er alleen gewerkt wordt aan de backlog items die nodig zijn in de betreffende sprint voorkom je dat eerst alles wordt uitgewerkt, waarbij je het risico loopt dat je slechts een fractie gebruikt. Ook de klant ziet elke keer het ‘tussenproduct’ en dat levert een meer tevreden klant op.

Klantfeedback is de driver voor succesvolle Agile teams

Klantfeedback is dus een essentieel onderdeel van Agile werken. Met de lessen van deze feedback in het achterhoofd kan het team in een volgende sprint wederom een deel van het product opleveren. Zo wordt het product in korte cycli ontwikkeld op basis van feedback van de uiteindelijke gebruiker, met tevreden klanten als eindresultaat.

Wat levert de Agile werken op?

Wanneer de principes op de juiste manier worden toegepast levert het voor zowel de medewerker als de klant veel waarde. Laten we beginnen met de klant. Zoals hierboven al beschreven is het doel om meer tevreden klanten te realiseren door ze in het ontwikkelproces veelvuldig te betrekken. Dit is een grote stap voor klanten, die in andersoortige organisaties wel een opdracht geven maar als klant te weinig hun rol pakten. Doordat de klant gestimuleerd wordt meer te participeren is het mogelijk om een product te ontwikkelen dat nauw is afgestemd op de klantbehoefte en dit levert dus een hogere klanttevredenheid op en verminderd risico.

Resultaten van Agile

 • Snellere time-to-market
 • Tevreden klanten door continue feedback
 • Minder fouten in oplevering van uw product
 • Snellere interne besluitvorming
 • Productieve en gemotiveerde werknemers
 • Hogere winstmarge

Vragen?

Wil je wat meer gevoel krijgen bij onze aanpak? Of meer weten van Agile?

Zet een de eerste stap naar verandering en plan vandaag nog een afspraak in.

Martin Het Adviesbureau

Martin van den Berg

Agile Coach

020-3453015 / info@upd.nl

Optimaliseren van Customer Due Dilligence (CDD) prestaties en samenwerking

July 10, 2020

Begeleiding van de Agile transitie in de Marketing en Sales bij Mediahuis

April 17, 2020

Begeleiding van de Agile transitie (ING Agile WoW) in een internationale context.

January 31, 2020

Lean management doorlooptijdverkorting bij ziekenhuis

December 10, 2018

Vergroten eigenaarschap met zelfsturende teams

June 3, 2018

Betrokkenheid en snelheid vergroten met Lean management

March 18, 2017

Begeleiden internationale managementtop met Lean management

August 11, 2015

Teamsamenwerking versterken door teamcoaching

March 13, 2015

Versterken van de teamdynamiek met teamcoaching

February 18, 2015

Making change work – Prestatie- en Talentmanagement

March 13, 2014

Making change & innovation work

March 13, 2012