Wat is Agile?

Wat is Agile? Wij zijn voornemens om een aantal diepgaande blogs te schrijven over Wendbaar organiseren in de vorm van gedachtegoed zoals Agile, Lean en Holacracy. Voordat wij echter de diepte ingaan, vinden wij het wel zo netjes om de basisdefinitie van wat Agile is te schetsen:

Agile, sommigen denken aan complete anarchie en anderen denken dat het vooral veel van hetzelfde is maar net in een ander jasje.

Wat is Agile nu echt?

Het woord “Agile” komt uit het Agile Manifesto, o.a. geschreven door Jeff Sutherland. Jeff ontdekte het woord Agile in een boek waarin bedrijven beschreven dat ze ten eerste lean waren, maar Agile waren geworden door klanten direct te betrekken bij productontwikkeling. In Jeff’s woorden: “Agile = Lean + een klant die participeert in het productontwikkelingsproces.”

Mensen en interactie boven processen en tools

Er zijn vier principes die ten grondslag liggen aan een Agile werkwijze. Het eerste principe is dat mensen en interactie voor processen en tools gaan. De nadruk ligt dus op teamwerk en productieve communicatie. Dit wil niet zeggen dat processen en tools niet belangrijk zijn, het geeft alleen aan dat tools niet leidend moeten zijn, tools en processen moeten ten dienste staan van het team.

Werkend product boven allesomvattende documentatie

Het tweede principe beschrijft dat een werkend product belangrijker is dan uitvoerige documentatie. Een ieder van ons heeft wel eens te maken gehad met een product waarbij het dusdanig complex was om het in gebruik te nemen dat een uitgebreide handleiding het enige redmiddel was. Dit is juist niet de bedoeling vanuit het Agile gedachtegoed. Een product zou dusdanig gebruiksvriendelijk moeten zijn dat uitvoerige documentatie niet noodzakelijk zou moeten zijn.

Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen

Het derde principe gaat over het vooropstellen van de samenwerking met de klant boven contract (onderhandeling). Succesvolle ontwikkelingsteams werken nauw samen met de klant en zijn in staat om op basis van die feedback producten te ontwikkelen die nauw aansluiten bij de klantwens. Om die reden is het belangrijk om de contractrelatie die je hebt met de klant te kunnen scheiden van de productrelatie. Contractonderhandelingen kunnen een drempel tussen jou en de klant creëren die niet bevorderend zijn voor het ontwikkelen van geweldige producten. Daarom is het belangrijk om een relatie met de klant op te bouwen waarin zij openlijk met je kunnen communiceren.

Inspelen op verandering boven het volgen van een planTijd voor Agile

Het kunnen inspelen op verandering in plaats van vasthouden aan een vooropgezet plan is het vierde principe. Hoe vaak worden we niet geconfronteerd met voortschrijdend inzicht? Vanuit de Agile filosofie gaat flexibiliteit en het centraal stellen van de klantbehoefte boven het rigide vasthouden aan een plan. Dit omdat de wereld dusdanig snel veranderd dat wanneer het plan af is de helft al weer anders is.

Maar hoe pas je bovenstaande Agile principes toe? Kortom hoe ziet de Agile werkwijze eruit?

Vaak wordt Agile gekoppeld aan Scrum, maar binnen projecten kun je ook elementen van Holacracy, Lean management en Scrum mixen. Voor de helderheid leggen we hier de rollen vanuit Scrum uit.

Vanuit het Agile gedachtegoed zijn er verschillende rollen cruciaal voor het implementeren van een agile werkwijze zoals de product owner en de scrum master.

De Product Owner

De product owner is verantwoordelijk voor het product resultaat. Hij of zij beheert de visie op wat er gebouwd moet worden. De product owner maakt een backlog (lijst) van alle activiteiten (productkenmerken) die ontwikkeld moeten worden om het product te realiseren.

Hierin werkt hij samen met het team en een scrummaster.

De Scrum Master

De scrummaster is verantwoordelijk voor het procesresultaat. Hij ondersteunt hierin de product owner en het team in het gebruik van het juiste proces om een goed product te kunnen afleveren. Ook het meenemen van de organisatie in de verandering en het borgen van de agile werkwijze zijn onderdelen die worden verwacht van de scrummaster.

Sprints

Wanneer er overeenstemming is over wat de klant nodig heeft, begint het team met een sprint. Een sprint is een korte ontwikkel cyclus van 1 tot 4 weken. Na elke sprint wordt een product opgeleverd dat getoetst kan worden bij de klant. Het voordeel van het werken in sprints is dat er sneller feedback wordt opgehaald, je kunt sneller leren en bijsturen. Daarnaast is het voor het team heel duidelijk wat het gaat opleveren voor de betreffende sprint. De scope wijzigt niet meer en dat maakt het team effectief. Doordat er alleen gewerkt wordt aan de backlog items die nodig zijn in de betreffende sprint voorkom je dat eerst alles wordt uitgewerkt, waarbij je het risico loopt dat je slechts een fractie gebruikt. Ook de klant ziet elke keer het ‘tussenproduct’ en dat levert een meer tevreden klant op. Aan het eind van elke sprint vindt een sprint review plaats waardoor je de klant ook explicieter meer betrekt in het traject.

Klantfeedback is de driver voor succesvolle Agile teams

Klantfeedback is dus een essentieel onderdeel van Agile werken. Met de lessen van deze feedback in het achterhoofd kan het team in een volgende sprint wederom een deel van het product opleveren. Zo wordt het product in korte cycli ontwikkeld op basis van feedback van de uiteindelijke gebruiker, met tevreden klanten als eindresultaat.

Maar wat levert de Agile werkwijze nu op?

Wanneer de principes op de juiste manier worden toegepast levert het voor zowel de medewerker als de klant veel waarde. Laten we beginnen met de klant. Zoals hierboven al beschreven is het doel om meer tevreden klanten te realiseren door ze in het ontwikkelproces veelvuldig te betrekken. Dit is een grote stap voor klanten, die in andersoortige organisaties wel een opdracht geven maar als klant te weinig hun rol pakten. Doordat de klant gestimuleerd wordt meer te participeren is het mogelijk om een product te ontwikkelen dat nauw is afgestemd op de klantbehoefte en dit levert dus een hogere klanttevredenheid op.

Agile creëert werkgelukAgile is werkgeluk

Wat is Agile voor medewerkers? Ook voor medewerkers levert het werkgeluk op. Dit komt door verschillende redenen. Een daarvan is dat in een agile team iedereen verantwoordelijk is voor het resultaat. Hierdoor worden teamleden uitgedaagd om actief mee te doen en kritisch mee te denken. Een ieder heeft een belangrijke taak. Een andere reden is dat het werk divers is en dynamisch omdat de teamleden kunnen wisselen tussen rollen en taken. Hierdoor worden teamleden ook scherp gehouden in hun ontwikkeling omdat ze vanuit verschillende disciplines moeten kunnen handelen.

Ben je door onze blog geprikkeld om meer te weten over Agile organiseren? Wil je weten hoe je binnen jouw organisatie de eerste stappen kunt maken met Agile? Wees welkom om een kop koffie met ons te drinken om samen met u mee te denken. Agile als we zijn maken we daar altijd tijd voor.

Bronnen;

Darrell Rigby & Jeff Sutherland “Understanding Agile Management” https://hbr.org/ideacast/2016/04/understanding-Agile-management

Roman Pichler http://www.romanpichler.com/blog/every-great-product-owner-needs-great-scrummaster/