Wat is Agile?

Wat is Agile? Agile gaat over wendbaar en flexibel organiseren volgens het gedachtegoed van Agile, Lean en Holacracy.

Agile, sommigen denken aan complete anarchie en anderen denken dat het vooral veel meer van hetzelfde is maar net in een ander jasje: oude wijn in nieuwe zakken of nieuwe wijn in nieuwe zakken?

Het Agile Manifesto

Het Agile Manifesto is onder andere geschreven door Jeff Sutherland. Jeff ontdekte het woord Agile in een boek waarin bedrijven beschreven dat ze ten eerste Lean waren, maar Agile waren geworden door klanten direct te betrekken bij productontwikkeling. In Jeff’s woorden: “Agile = Lean + een klant die participeert in het productontwikkelingsproces.” Jeff Sutherland is medegrondlegger van het Scrum framework, dat een methode is om Agile te werken. Meer weten over agile werken? Neem contact met ons op!

Het Agile Manifesto geeft richting aan iedereen die met Agile aan de slag wil. Het manifest bestaat uit 4 waarden en 12 principes. Wij diepen hieronder onze interpretatie van 4 waarden uit:

Waarde 1 – Mensen en interactie boven processen en tools

Er zijn vier waarden die ten grondslag liggen aan een Agile werkwijze. De eerste is dat mensen en interactie voor processen en tools gaan. De nadruk ligt op teamwerk en productieve communicatie.  Dit wil niet zeggen dat processen en tools niet belangrijk zijn, het geeft alleen aan dat tools niet leidend moeten zijn en dus ten dienste staan van het team. Wat is Agile? Het idee achter deze waarde is dat als mensen met elkaar tijd doorbrengen de communicatie veel duidelijker wordt en het team daarmee sneller in kan spelen op veranderingen. Het volgen van processen en tools is weinig flexibel. Volgens ons nodigt het manifest met deze waarde uit om ten alle tijde methodes en procedures kritisch te blijven bekijken.

Waarde 2 – Werkend product boven allesomvattende documentatie

Een werkend product is belangrijker dan uitvoerig documenteren van specificaties. Hoe zou je deze waarde moeten interpreteren? Een manier is dat simpelweg ervaring leert hoe snel specificaties veranderen. Documentatie is daarmee heel snel verouderd en de wensen van de klant daarmee ook. Wat is Agile? Agile gaat uit van empirisch werken. Al je spoedig een werkend product oplevert, wat een prototype kan zijn, krijg je direct waardevolle feedback die op de realiteit is gestoeld en niet op aannames. Deze feedback verwerkt je dan in de volgende versie. Je vermindert risico op verspilling van energie. Heel veel energie wordt namelijk vaak vanuit controle gestopt in het voortraject van specificeren: Specificeren wat de klant precies wil. Agile gaat ervan uit dat de klant dat ook niet direct en altijd helemaal weet.

Waarde 3 – Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen

In samenwerking is er ruimte om op basis van lessen uit het heden in discussie te gaan over het product. Bij onderhandelingen zoekt men de punten op de i die later niet veranderd kunnen worden. Of misschien wel, maar dan tegen hoge kosten. Wat is Agile? In Agile werken staat de tijd en kwaliteit vast, maar is de scope flexibel. Die flexibiliteit wordt samen met de klant regelmatig geprioriteerd. Zo doet het team altijd wat op dat moment het meest belangrijk is voor de klant op basis van actuele feedback en marktontwikkelingen. Contractonderhandelingen kunnen een drempel tussen jou en de klant creëren die niet bevorderend zijn voor het ontwikkelen van geweldige producten. Daarom is het belangrijk om een relatie met de klanten op te bouwen waarin zij openlijk met je kunnen communiceren.

Waarde 4 – Inspelen op verandering boven het volgen van een plan

Het kunnen inspelen op verandering in plaats van vasthouden aan een vooropgezet plan is waar de vierde waarde over gaat. Hoe vaak worden we niet geconfronteerd met voortschrijdend inzicht? Vanuit de Agile filosofie gaat flexibiliteit en het centraal stellen van de klantbehoefte boven het rigide vasthouden aan een plan. Dit omdat de wereld dusdanig snel veranderd dat wanneer het plan af is “de helft” alweer anders is. Wat is Agile? Als je in Agile gelooft, dan geloof je dat verandering welkome feedback is die het product beter maakt.

Meer weten over Agile werken? Schakel een van onze Agile coaches of consultants in en start met het wendbaar maken van je organisatie.

Bel 020 244 3135

Scrum

Dus Agile is een mindset gebaseerd op 4 waarden en 12 principes. Hoe pas je de Agile waarden toe? Kortom hoe ziet de Agile werken eruit?

Agile werken kan in vele vormen komen, al wordt Agile vaak gekoppeld aan Scrum. Het ligt voor de hand om Agile uit te leggen aan de hand van Scrum.

Voor andere interessante vormen van wendbaar organiseren kun je hier kijken:

De Product Owner

De Product Owner is verantwoordelijk voor het product resultaat. Hij of zij beheert de visie op wat er gebouwd moet worden. De Product Owner maakt een backlog (lijst) van alle wensen van de klant (productkenmerken) die ontwikkeld moeten worden om het product relevant te maken en te houden. Hierin werkt hij samen met het Scrum team en de Scrum Master.

De Scrum Master

De Scrum Master is verantwoordelijk voor het procesresultaat. Hij ondersteunt hierin de Product Owner en het team in het gebruik van het juiste proces om een goed product te kunnen afleveren. Ook het meenemen van de organisatie in de verandering en het borgen van de Agile werkwijze zijn onderdelen die worden verwacht van de scrummaster.

Het Scrum Team

De Wat, dus hetgeen gemaakt moet worden, en het Hoe zijn gescheiden. Het Hoe, dus hoe het product gemaakt wordt, wordt volledige bepaald door het Scrum team. Dat betekent dat zij samen moeten werken met de Product Owner om te begrijpen wat de klant wil hebben, zodat zij de beste manier kunnen bedenk om aan die klantwensen te voldoen. Het Scrum team is daarmee zelf organiserend en multidisciplinair. Deze autonomie betekent ook dat het team verantwoordelijkheid heeft de benodigde vaardigheden te leren. Al wordt hierin vaak de steun van andere rollen in organisatie gebruikt.

Sprints

Wanneer er overeenstemming is over wat de klant nodig heeft, begint het team met een sprint. Een sprint is een korte ontwikkel cyclus van 1 tot 4 weken. Na elke sprint wordt een product opgeleverd dat getoetst kan worden bij de klant. Het voordeel van het werken in sprints is dat er sneller feedback wordt opgehaald, je kunt sneller leren en bijsturen. Daarnaast is het voor het team heel duidelijk wat het gaat opleveren voor de betreffende sprint. De scope wijzigt (als het goed is!) niet meer en dat maakt het team effectief. Doordat er alleen gewerkt wordt aan de backlog items die nodig zijn in de betreffende sprint voorkom je dat eerst alles wordt uitgewerkt, waarbij je het risico loopt dat je slechts een fractie gebruikt. Ook de klant ziet elke keer het ‘tussenproduct’ en dat levert een meer tevreden klant op.

Klantfeedback is de driver voor succesvolle Agile teams

Klantfeedback is dus een essentieel onderdeel van Agile werken. Met de lessen van deze feedback in het achterhoofd kan het team in een volgende sprint wederom een deel van het product opleveren. Zo wordt het product in korte cycli ontwikkeld op basis van feedback van de uiteindelijke gebruiker, met tevreden klanten als eindresultaat.

Wat levert de Agile werken op?

Wanneer de principes op de juiste manier worden toegepast levert het voor zowel de medewerker als de klant veel waarde. Laten we beginnen met de klant. Zoals hierboven al beschreven is het doel om meer tevreden klanten te realiseren door ze in het ontwikkelproces veelvuldig te betrekken. Dit is een grote stap voor klanten, die in andersoortige organisaties wel een opdracht geven maar als klant te weinig hun rol pakten. Doordat de klant gestimuleerd wordt meer te participeren is het mogelijk om een product te ontwikkelen dat nauw is afgestemd op de klantbehoefte en dit levert dus een hogere klanttevredenheid op en verminderd risico.

Resultaten van Agile

  • Snellere time-to-market
  • Tevreden klanten door continue feedback
  • Minder fouten in oplevering van uw product
  • Snellere interne besluitvorming
  • Productieve en gemotiveerde werknemers
  • Hogere winstmarge

Agile creëert werkgeluk

Voor medewerkers levert Agile werken werkgeluk op. Dit komt door verschillende redenen. Een daarvan is dat in een Agile team iedereen verantwoordelijk is voor het resultaat. Hierdoor worden teamleden uitgedaagd om actief mee te doen en kritisch mee te denken en voelen ze zich (mede) eigenaar van het resultaat. Een andere reden is dat het werk meer divers is in een Agile omgeving en dynamisch omdat de teamleden kunnen wisselen tussen rollen en taken. Hierdoor zullen teamleden zicht breder moeten ontwikkelen, omdat ze vanuit verschillende rollen en taken moeten kunnen handelen.

Meer informatie

Ben je geprikkeld om meer te weten over Agile organiseren? Wil je weten hoe je binnen jouw organisatie de eerste stappen kunt maken met Agile? Wees welkom om een kop koffie met ons te drinken om samen met je mee te denken. Doe eerst de gratis online TeamGrow teamscan of neem direct telefonisch contact of per e-mail contact met ons op.