Betrokkenheid en snelheid vergroten met Lean management

De NS staat in het hart van de Nederlandse samenleving en zorgt ervoor dat reizigers zich verbonden voelen. De NS streeft naar betaalbare en duurzame mobiliteit in Nederland en wij vinden het fantastisch om daar ons steentje aan bijgedragen te hebben.

Het IT-bedrijf van NS heeft ons gevraagd om te helpen meer richting, betrokkenheid en productiviteit te creëren, door middel van een verbeterde besturing (i.e. managementsysteem). Een vraag die van direct invloed is op het werkgeluk op de werkvloer natuurlijk.

We hebben onze LEAN kennis ingezet om meer focus op de doelen en grip op de operatie te realiseren en zo te werken aan een transparante cultuur waar continu verbeteren centraal staat. Wij brachten eigen expertise in en konden tevens bouwen op de vele inzichten die reeds binnen NS aanwezig zijn. Aan de basis van deze verandering staan 5 concrete stappen. 

De 5-stappen die geholpen hebben een managementsysteem te bouwen:

  1. Bepaal het doel. Zonder doel geen richting. Wat is de toegevoegde waarde van de afdeling voor de klant en hoe vertaald zich dat door naar andere teams?
  2. Definieer concrete meetbare doelstellingen en vertaal deze in een planlijn per doelstelling. Bijsturen wordt zo eenvoudig en kan visueel gemaakt worden.
  3. Bepaal per doelstelling wat het einddoel voor deze periode is en welke acties je dient te ondernemen om daar te komen.
  4. Richt een geheel van overlegmomenten in die helpen (via Plan-Do-Check-Act) om bij te sturen op basis van feiten uit het proces en de inzichten van de medewerkers. Dit zorgt voor zelfsturing en openheid richting het halen van de gestelde doelen en ambities.
  5. Start aan de hand van visueel management de dialoog in teams over de prestaties en obstakels richting het einddoel. Vaak is hier een LEAN-coach aan de slag met teams en ketens om te leren de juiste gesprekken te voeren. Effectieve overleggen die helpen het doel te halen.

Wij weten uit ervaring dat teams verschillende volwassenheid en leersnelheid hebben. Door een maturiteitsmeting te doen hebben we samen met teams inzicht op hun groeipotentieel gecreëerd. Op deze manier konden de juiste acties gekozen worden op basis van behoefte van de afdeling of team. Op deze manier hebben we meerdere lagen van de organisatie begeleid in de omslag naar meer richting, betrokkenheid en productiviteit.