Leiderschapsontwikkeling

Wij helpen leidinggevenden bij hun persoonlijke transitie naar coachend en dienend leidinggeven

Leading change

Leiderschapsontwikkeling in een wendbare organisatie

Wendbare organisaties beschikken over de flexibiliteit en het vermogen om zich snel in een nieuwe richting te bewegen door te leren van en met haar omgeving. Wij geloven dat het leiding geven aan wendbare teams van leiders vraagt om te acteren op de bovenstroom (processen, systemen en meetings) én de onderstroom (welke onzichtbare krachten leven er in de organisatie?)
Onze leiderschapsprogramma’s bieden leidinggevenden de tools om zowel op de bovenstroom én ook op de onderstroom te kunnen acteren.

Leider in een wendbare organisatie

Succesvolle organisaties hebben leiders die aanpassen en meebewegen. Vaardigheden die daarin belangrijk zijn o.a. richting geven, experimenten en bouwen aan een veilige cultuur waarin fouten gemaakt mogen worden.
Als leider in een wendbare omgeving faciliteer je teams zo goed mogelijk. Je creëert een optimaal klimaat van leren en experimenteren.

Wat is wendbaar organiseren?

Als wij aan wendbaar organiseren denken, dan zien we dus een lerende organisatie voor ons. In deze wendbare organisatie wordt er gebouwd op vertrouwen, is men transparant van binnen -en buiten, wordt delen gezien als vermenigvuldigen en is men georganiseerd in kleine multidisciplinaire teams waar teamleden veel leren met elkaar en van de klant. Een logisch gevolg van onze tijdsgeest is dat het gaat over continuïteit, werkgeluk en relevantie.

Systemisch leiderschap

Het begeleiden van transities

Leren zien en managen van de onderstroom, de energie van de weerstand benutten

Systemisch coachen en effectief communiceren

Leiderschapsontwikkeling

Wat is het doel van mijn leiderschap?

Wat is mijn potentieel, wie ben ik en wat kan ik?

Wat betekent wholeness, embodied of emergent voor mij?

Coachend leidinggeven

Inzicht in je jouw rol in het systeem

Jezelf als instrument leren inzetten

Ontwikkelingsfasen van teams herkennen en hierop inspelen

Klantcases

Optimaliseren van Customer Due Dilligence (CDD) prestaties en samenwerking

July 10, 2020

Begeleiding van de Agile transitie in de Marketing en Sales bij Mediahuis

April 17, 2020

Begeleiding van de Agile transitie (ING Agile WoW) in een internationale context.

January 31, 2020

Lean management doorlooptijdverkorting bij ziekenhuis

December 10, 2018

Neem een kijkje in de keuken van ons Agile leiderschapsprogramma
  • Welke modus operandi heeft een Agile leider?
  • Hoe versterk je jouw rol als Agile leider?