Lean management

Kwaliteit en performance binnen een organisatie verhogen met de klantwensen als uitgangspunt: Lean Management maakt het mogelijk om uw bedrijfsprocessen effectief in te richten en efficiënter te werken. Door verspillingen te verwijderen uit processen creëert u een mindset van continue verbetering.

Met Lean management worden de competenties van individuele medewerkers versterkt om zo als team een vloeiender werkproces te creëren. Samenwerking, klantgerichtheid en oplossingsgericht werken staan hierbij centraal. Zo zorgt Lean management ervoor dat de volgende verbeteringen bereikt kunnen worden:

 • Klantgerichter werken
 • Een vloeiender werkproces door efficiënter en effectiever werken
 • Hogere kwaliteit en betere prestaties

Welke voordelen kan Lean Management u brengen? Neem contact op met een Lean-expert van Het Adviesbureau!

Wat is Lean management?

Bij Lean management staat de klantwaarde centraal. Als het management en de medewerkers vanuit het perspectief van de klant naar hun eigen werk kijken, worden verspillingen zichtbaar. Deze verspillingen omvatten alle handelingen die niet bijdragen aan de klantwaarde en die dus eigenlijk overbodig zijn.

Inzicht in bedrijfsprocessen

Een van de speerpunten is om medewerkers anders te leren kijken naar hun werk. De medewerkers zelf hebben het beste inzicht in hoe de bedrijfsprocessen verlopen en zijn daarom bij uitstek geschikt om deze processen te verbeteren. Dit gebeurt aan de hand van kleine stapjes, waardoor uw team vaardigheden opbouwt om veranderingen door te voeren. Zo vindt er continu verbetering plaats.

Kortom: Lean management bouwt kwaliteit in bij de bron. Medewerkers krijgen de verantwoordelijkheid om het proces zelf, binnen afgesproken kaders, te optimaliseren om zo de meeste waarde voor de klant te leveren.

Wanneer kan Lean management mijn organisatie helpen?

Door processen te optimaliseren en verspilling tot een minimum te beperken, blijft er een efficiënt proces over dat gericht is op het realiseren van de klantwens. Dit gegeven is toepasbaar gebleken bij uiteenlopende organisaties en sectoren. Lees een van de vele succesverhalen waarin een cultuur van continu verbeteren centraal staat.

Als één van de onderstaande vraagstukken herkenbaar is in uw organisatie, kan Lean management zeker uitkomst bieden:

 • Hoe realiseren we betere kwaliteit tegen lagere kosten?
 • Hoe kunnen we zelf processen verbeteren?
 • Hoe creëer ik een cultuur van eigenaarschap en continue verbeteringen in mijn organisatie?
 • Hoe zorgen we dat de medewerkerswaarde stijgt, dat het werk leuk is en de prestaties verbeteren?
 • Hoe zorgen we dat de klantwaarde stijgt en klanten beter geholpen worden?
 • Hoe realiseren we een stijging in de financiële en maatschappelijke waarde?

Diensten van Het Adviesbureau

LEAN CONSULTANCY

Door middel van Lean consultancy helpen we ook uw organisatie wendbaarder te worden door werkprocessen te optimaliseren.

Ambitie Wendbaar Organiseren

LEAN TRAINING EN COACHING

Volg onze training en leer alles over het toepassen van Lean management binnen uw team(s). Onze trainers en coaches kennen alle ins en outs.

Teamcoaching

LEAN TRANSITIE

Lees alles over de Lean transities die we begeleiden. Onze professionals leiden u en uw organisatie naar continue verbetering.

Resultaten van Lean management

Door de continue verbetering van processen worden niet-waarde-toevoegende activiteiten geëlimineerd en worden steeds nieuwe verspillingen zichtbaar, die op hun beurt kunnen worden weggenomen. Dit proces blijft zich herhalen. Op de lange termijn worden hierdoor de volgende doorbraken gerealiseerd:

 • 10% stijging van de klanttevredenheid
 • 15% stijging van de kwaliteit
 • 30% stijging van de productiviteit
 • 40% verkorting van de doorlooptijd
 • 15% stijging van de medewerkerstevredenheid
 • 20% daling van de kosten

Op basis van een gemiddelde van de resultaten bij onze klanten komen we tot bovenstaande resultaten. Er zijn echter grote uitschieters geweest bij onze klanten, zoals een doorlooptijdverkorting van 30 naar slechts 2 dagen of productiviteitsstijgingen van wel 256% in een half jaar.

Contact

Elk traject is anders. Daarom zijn wij erg benieuwd naar uw organisatie. Heeft u vragen over een specifieke case of wilt u meer weten over de mogelijkheden van Lean management? Neem dan gerust contact met ons op.

producten Lean Management

Lean Trainingen
Lean inspiratie Workshop
Lean Volwassenheidsscan
Lean transformatiegolf
Lean diagnose
Interne Lean-verbeterteams coachen
Lean procesverbetering
Lean Simulatie Game
Operationeel Management
Lean Coaching