De voordelen van Lean Management in uw organisatie

Bij Lean Management staat de klant centraal. Vanuit het perspectief van de klant worden verspillingen in het proces en het organisatiesysteem op structurele wijze geëlimineerd. Een van de speerpunten is om medewerkers anders te leren kijken naar hun werk. De medewerkers hebben het beste inzicht in hoe de processen verlopen en zijn daarom bij uitstek geschikt om deze processen optimaal te kunnen verbeteren. Dit verbeteren gebeurt aan de hand van kleine stapjes, waardoor uw mensen vaardigheden opbouwen om veranderingen door te voeren, zodat er continu verbetering plaatsvindt. Lean Management bouwt dan kwaliteit in bij de bron: de medewerkers krijgen speelruimte om het proces zelf – binnen heldere kaders – te optimaliseren en om de meeste waarde voor de klant te leveren.

Vragen die u mogelijk heeft

 • Hoe kunnen niet waarde-toevoegende activiteiten zichtbaar worden gemaakt en worden geëlimineerd?
 • Hoe zorgen we de medewerkerswaarde stijgt, dat werk leuk is en prestaties verbeteren?
 • Hoe zorgen we dat de klantwaarde stijg doordat klanten beter geholpen worden?
 • Hoe realiseren we een stijging in de financiële en maatschappelijke waarde?
 • Hoe realiseren we betere kwaliteit tegen lagere kosten?

Wat wij voor u kunnen doen

Onze Lean Management aanpak bestaat uit een vijftal lenzen:

 • Klantfocus: het niet adresseren van de klantwens leidt ertoe dat er niet precies aan de wensen van de klant wordt voldaan; -“Wij bepalen wat de klant nodig heeft”- mentaliteit.
 • Procesefficiëntie: de optimalisatie van medewerkers en middelen in gestroomlijnde processen.
 • Operationeel Management: de formele structuren, de samenwerking en de sturing daarop.
 • Houding en gedrag: de wijze waarop medewerkers denken, voelen en acteren.
 • Organisatie & vaardigheden: bouw vaardigheden en verantwoordelijkheden op en stem de organisatie af om zo goed mogelijk de klantbehoefte te vervullen.

Uw resultaat

Door de continue verbetering van processen worden niet waarde-toevoegende activiteiten geëlimineerd en worden nieuwe lagen niet-waarde-toevoegende activiteiten zichtbaar. Dit proces herhaalt zich. Op de lange termijn worden hierdoor de volgende doorbraken gerealiseerd:

 • 10% stijging van Klanttevredenheid
 • 15% stijging van de Kwaliteit
 • 30% stijging van de Productiviteit
 • 20% verkorting van de Doorlooptijd
 • 15% stijging van de Medewerkerstevredenheid
 • 20% daling van de Kosten

Note: Op basis van een gemiddelde van de resultaten bij onze klanten komen wij tot bovenstaande resultaten. Er zijn echter grote uitschieters geweest bij onze klanten, zoals doorlooptijdverkorting van 30 naar 2 dagen of productiviteitsstijgingen van 256% in een half jaar.

Elk traject is anders. Daarom zijn wij erg benieuwd naar uw organisatie. Heeft u vragen over uw specifieke case? Neem dan gerust contact met ons op.

producten Lean Management

Lean Trainingen
Lean inspiratie Workshop
Lean Volwassenheidsscan
Lean transformatiegolf
Lean diagnose
Interne Lean-verbeterteams coachen
Lean procesverbetering
Lean Simulatie Game
Operationeel Management
Lean Coaching