Making change & innovation work

Doel

Begeleiden van de organisatorische en operationele verandering van de naar aanleiding van de introductie van een nieuw product.

Aanpak

Het doel van het product is het aanbieden van rijke continu vernieuwende content die encyclopediewaardig is. Dit project had als doel de e-productie aan te passen op basis van Lean Management inzichten. Daarbij verschillende productiesystemen te ontwikkelen en te implementeren, waarmee de nieuwe operatie opgezet opgezet kon worden. Een inhoudelijk vernieuwend en complex project met een grote diversiteit aan stakeholders met wereldwijd verspreide projectleden.

Het Adviesbureau heeft als projectleider de verandering gerealiseerd. Nieuwe processen, systemen en daarmee een manier van werken. Ter ondersteuning van de contentproductie werden drie systemen ontwikkeld, waarvan twee systemen ‘from scratch’ met Scrum. Deze worden allen geïntegreerd met de bestaande infrastructuur.

Resultaten

Het project is na 14 maanden volgens planning en binnen budget opgeleverd. Dit was voor het eerst, aldus Elsevier. De manier van werken die door ons is geïntroduceerd, wordt nu nog steeds gebruikt.