Begeleiden internationale managementtop met Lean management

 

Doel

Energyst is een zeer succesvol bedrijf met geweldige ambities.  Bij monde van de CEO stelde het de hulpvraag om tijdens hun jaarlijkse meeting met de 25 hoogste managers in Malaga middels een Hacketon een doorbraak te forceren. De doorbraak die de opdrachtgever vroeg zat met name op het vlak van eigenaarschap. Het geloof dat de BHAG (Big Hairy Audacious Goal) wel degelijk bereikbaar is. Deze doelstelling die bijna onmogelijk leek was er een op het gebeid van omzetgroei. Een groei van 200% in 5 jaar! Kenmerkend aan een BHAG is dat het weliswaar door de buitenwereld als onmogelijk zal worden ervaren, maar intern wel degelijk als mogelijk wordt gedragen. Die kentering, het geloof dat ze als management en als bedrijf tot echt bijzondere dingen in staat zijn, was hetgeen waar de opdrachtgever naar op zoek was. Hij deed onder andere een beroep op Michael en Victor als workshop-begeleiders en motivatoren.

 

Aanpak

In samenwerking met twee andere ervaren consultants hebben we een programma opgezet. De gekozen aanpak was om volgens de stappen van A3/Kaizen een pressure cooker op te zetten. A3 en Kaizen zijn methodes uit de Lean filosofie die een handleiding zijn voor het oplossen van problemen. Kenmerkend daarbij is dat je ook intensief gebruik maakt van de kracht die het omschrijven van de doelsituatie geeft. Dus niet gelijk focus op de oplossing maar eerst zekerstellen dat je de juiste oorzaken aanpakt.

 

De groep werd in 3 aparte groepen verdeeld en met de door Het Adviesbureau  aangereikte A3-methode lieten we de groepen onder enorme tijdsdruk resultaten boeken. In elke groep zag je de dynamiek van de verschillende culturen (het is een internationaal bedrijf met vertegenwoordigers uit o.a. Europa, Afrika en Zuid-Amerika) en de verbindende bedrijfscultuur. Dus enerzijds de verschillende culturen maar anderzijds ook de drive om te presteren die zo kenmerkend is voor dit bedrijf.

De eerste dag hebben we de groepen het A3-probleem laten presenteren, de tweede en derde dag hebben we ze de resterende stappen laten doorlopen

  • Huidige situatie en doelsituatie beschrijven
  • Grondoorzaken uitwerken en maatregelen bedenken

 

Resultaat

Alle groepen haalden prachtige resultaten die ze op de derde dag inzichtelijk maakten middels presentaties. Er werden maatregelen benoemd om daadwerkelijk de stap richting de BHAG te maken. Het grootste resultaat was echter de blik in de ogen bij velen dat ze inderdaad het geloof hadden gekregen dat ze tot bijzondere dingen in staat zijn.

Eén van de groepen ging op een klassieke manier door de rouwcurve en zijn 5 uur s’ochtends gestart om alsnog te komen tot het resultaat wat ze voor ogen hadden. Deze groep voelde echt de kanteling die de opdrachtgever voor ogen had: het geloof in eigen kunnen en vervolgens eigenaarschap nemen over een probleem.