Making change work – Prestatie- en Talentmanagement

Doel

Opzetten en inrichten van de vernieuwde prestatie en talentmanagement methodiek.

Aanpak

Door het opzetten en managen van het project en het in gang zetten van de verandering. De nieuwe systematiek is een grote verandering voor de organisatie, het vergt een andere rol en daarmee vaardigheden van leidinggevenden en medewerkers. En HR niet te vergeten. Het gedragen krijgen onder de leiders en medewerkers is de grootste opgaaf tijdens een dergelijke verandering.

Resultaat

Een nieuwe systematiek voor talentmanagement en prestatiemanagement die veel meer motivatie geeft voor medewekers.