AGILE IS WENDBAAR ORGANISEREN

U heeft wel eens over Agile gehoord en wilt weten wat het is óf u bent al bekend met Agile werken en wilt weten of Agile kan worden toegepast in uw organisatie. Wij zijn al jaren specialist in wendbaar organiseren.

Het Adviesbureau ziet Agile als een synoniem voor wendbaar organiseren. Agile is namelijk een filosofie: een manier van denken. Een manier van anders kijken naar werk. Wij kijken breder.

Wendbare organisaties beschikken over de flexibiliteit en het vermogen om zich snel in een nieuwe richting te bewegen door te leren van en met haar omgeving. Wij geloven dat de organisatie een levend lerend systeem is. De laatste jaren is deze gedachte praktisch en tastbaar gemaakt door onder andere de bijdragen van Jeff Sutherland met het Agile Manifesto en Frederic Laloux in zijn boek Reinventing Organizations.

WENDBAAR ORGANISEREN KENMERKEN

Wendbaar organiseren komt in vele vormen, zoals; The 5th Discipline, Reinventing Organizations, Lean Management, Holacracy, Nieuw Organiseren, Nimble of Responsive Organizations en Agile. Voor ons gaat wendbaar organiseren over:

 • Vertrouwen boven controle stellen
 • Heldere visie en missie die richting geven
 • De strategie is dynamisch met een vizier vooruit
 • Leiders zijn begeleiders en bepalen het speelveld van de mate van zelforganisatie
 • Verantwoordelijkheid is gedistribueerd
 • Cultuur bestaat uit eerlijkheid, openheid en feedback
 • Actief betrekken van de klant in het productieproces
 • Teambelang komt voor persoonlijk belang

WAT IS WENDBAAR ORGANISEREN?

Als wij aan wendbaar organiseren denken, dan zien we dus een lerende organisatie voor ons. In deze wendbare organisatie wordt er gebouwd op vertrouwen, is men transparant van binnen -en buiten, wordt delen gezien als vermenigvuldigen en is men georganiseerd in kleine multidisciplinaire teams waar teamleden veel leren met elkaar en van de klant. Een logisch gevolg van onze tijdsgeest is dat het niet over superieur zijn gaat, maar dat het gelukkig gaat over continuïteit, werkgeluk en relevantie.

Vaak wordt Agile werken gelijk gezien aan Scrum, toch is Scrum maar een van de mogelijke methoden om te werken binnen de Agile filosofie. Wij passen binnen onze opdrachten als Agile Coach een mix van filosofieën en methoden toe, als bijvoorbeeld Holacracy en Lean Management.

Agile werken in het kort:

 • Beter en sneller inspelen op de wensen van uw klant
 • Werken met zelforganiserende of -sturende teams
 • Meer tevreden klanten
 • Hogere productiviteit door verbeterde bedrijfsprocessen

Het Adviesbureau legt u alle Agile methoden uit en komt graag bij u langs om de voordelen van Agile werken toe te lichten. Het beste resultaat bereiken wij meestal bijvoorbeeld via bepaalde combinaties van Agile, Lean Management en systemisch werken en veranderen.

Wat is Agile?

Alles wat u moet weten over Agile werken, alle mogelijke frameworks en de overlap met Scrum, Holacracy en Lean.

Agile Coach

Een Agile Coach is een trainer, facilitator en mentor. Wij starten direct met borgen, zodat de organisatie zelfstandig verder kan.

Agile transitie

Hoe pak je een transitie naar Agile aan? We helpen ook uw organisatie wendbaarder te worden.

Agile werken

Om uw organisatie voor te bereiden op de steeds hoger tempo veranderende klantwensen, is Agile werken dé oplossing. Door uw organisatie meer op de klant af te stemmen en meer zelfsturende mulitdisciplinaire teams in uw bedrijf te creëren, stimuleert u de interne betrokkenheid en verhoogt u de klantwaarde.

Wendbaar Organiseren: Agile en Lean, Scrum en Kanban.

Agile is niet één specifieke manier van werken, maar een filosofie of mindset. Scrum is een van de bekendste vormen. In Scrum draait het om iteratief en incrementeel werken waarbij feedback van de klant input geeft voor productontwikkelingen. Hierbij wordt een korte sprints van oplevering naar oplevering getrokken, waardoor het projectteam en de klant op één lijn blijven zitten. Lean heeft veel overeenkomsten met deze methodiek. Lean management richt zich tevens op korte cycli, waardoor u snel kunt anticiperen op veranderingen en wensen van de klant. Zowel Agile als Lean gaan uit van ketenprocessen om hokjes te doorbreken en multidisciplinaire teams om productiviteit, klantwaarden, kwaliteit en (oplever)snelheid te verhogen. U ziet, de vormen vullen elkaar goed aan.

Onze coaches zijn bekend met Agile, Scrum en Lean en weet hoe een mix van deze methodes moet worden ingezet voor het beste resultaat in uw bedrijf. Een goede Agile coach heeft dan ook een uitgebreide rugzak met Agile en Lean practices (klik hier voor een filmpje over Agile Coaching).

Het Agile transitieplan

Een transitie laten slagen is geen gemakkelijke maar ook geen onmogelijke opgave. Wij begeleiden organisaties met een op maat gemaakt transitieplan dat wij samen continu toetsen en bijstellen. Zo werken wij vanuit de transitie ook in iteraties. In het plan beschrijft u de doelstelling met een duidelijk kader, evenals een heldere rolverdeling. De nadruk ligt vooral op Agile leren denken en het leervermogen van de organisatie optimaliseren.

Alle veranderingen die hiermee gepaard gaan, zoals veranderingen in processen en structuren, worden aangepakt met het Agile transitieplan. Het plan houdt ook rekening met organisatieonderdelen waarbij Agile werken niet noodzakelijk is. Wel is het belangrijk dat u nadenkt over hoe afdelingen die wél Agile gaan werken, samenwerken met afdelingen waarbij dit niet aan de orde is. Naast alle veranderingen in de manier van werken bevat dit transitieplan tevens de kant van de gedragsverandering. Een transitie in tenslotte pas echt gerealiseerd als de organisatie qua cultuur daadwerkelijk veranderd is. De werkprocessen en systemen scheppen daarbij de juiste context.

Schakel een Agile Coach in

De Agile Coach stuurt bij en zorgt voor de transitie naar een plattere en productievere wendbare organisatie. Onze ervaren Agile coaches zijn mentoren voor uw leiderschap, trainers en facilitators voor uw teams. Door een Agile Coach in te huren bij Het Adviesbureau zet u de eerste stap naar verandering. Wilt u wat meer gevoel krijgen bij onze aanpak? Plan vandaag nog een vrijblijvende afspraak in met een van onze ervaren Agile Coaches.