Agile Transitie

Agile transities moeten Agile worden aangepakt

Agile transitie

Jouw organisatie wil relevant blijven in een veranderende omgeving waarin de klant steeds veranderende behoefte heeft. Hiervoor dient de inrichting van de organisatie nog meer op de klant afgestemd te worden. De processen gemakkelijk kunnen worden aangepast en teams moeten multidisciplinair ingericht worden om snel waarde te kunnen leveren. Een Agile transitie biedt kansen om de relevantie en slagkracht van jouw organisatie te verbeteren. Ook een Agile transitie moet georganiseerd en geregisseerd worden. Met een transitieplan op maat en goed gekozen interventies leggen wij een krachtig fundament voor jouw transitie naar Agile werken.

Agile transities hebben meer voeten in de aarde dan simpelweg een framework als Scrum in gebruik nemen. Denk aan zaken als; getrainde medewerkers, teams die eigenaarschap kunnen nemen, besturing dynamisch inrichten, coachend leiderschap, een actieve ‘Agile mindset’. In onze aanpak houden we rekening met alle aspecten, zowel de harde (frameworks, methoden) als de zachte (houding, gedrag, emotie) kant.

Agile transitie = Agile transformatie + stap voor stap

Wij noemen het Agile transitie en niet transformatie. Ondanks dat het woord transformatie meer gebruikt wordt. Wij zien de verandering richting Agile werken voortbouwen op wat er al is. Wij zijn ook geen voorstander van de big bang verandering. Zoeken in de Van Dale, levert op dat transformatie omvorming of gedaanteverandering betekend. Transitie staat voor overgang of structurele verandering. Het woord transitie past  daarom beter. Met blauwdrukken organisaties veranderen werkt maar gedeeltelijk. Opgelegde verandering is niet duurzaam. De reis richting Agile werken verschilt per organisatie, gaat stap voor stap en kost tijd. Er is naast een andere manier van werken vooral een gedragsverandering en cultuurverandering nodig. De reis eindigt eigenlijk nooit.

Agile werken is een mindset

Wij weten dat nagenoeg iedere organisatie met een Agile mindset kan gaan werken. Ongeacht de industrie. Mensen die 3 jaar geleden dachten dat de financiële dienstverlening niet Agile zou kunnen werken, zaten er ook echt naast. Mensen die denken dat het onderwijs niet Agile kan werken, zaten er ook naast. Agile werken is een mindset en die begint bij de mensen. Dus ‘even’ Agile gaan werken, dat bestaat niet. Deze transitie vraagt om geduld, begrip en verbinding. Belangrijk hierin is het delen van kennis en het trainen en coachen van leiders en teams.

Agile is een mindset! Dat betekent dat Agile vooral een kwestie van houding en gedrag is. Het is een cultuur, een manier van doen. Om een cultuurverandering te laten slagen gebruiken wij Systemisch Transitie Management (STM) van PlanB. STM geeft ons de handvatten om de gedragsverandering te begrijpen en ten goede te beïnvloeden. Een cultuurtransitie verloopt in fasen, is te voorspellen en te begeleiden. Wij kijken systemisch naar organisaties. Dit betekent dat wij organisaties zien als een levend systeem. Deze systemen hebben altijd dezelfde reactie op een verandering. Ze willen namelijk zo snel mogelijk terug naar de oude situatie. Systemen doorlopen overigens dezelfde fasen van verandering. Elke fase nodigt een andere reactie uit. Wij begeleiden organisaties door deze fasen van de verandering. Zo gaat de transitie richting een Agile organisatie over het gedrag (de Agile mindset) van mensen én over de manier van werken (bijvoorbeeld Scrum).

Wil jouw organisatie relevant blijven in een veranderende context? Je gelooft dat traditionele vormen van organiseren en aansturen niet meer toereikend zijn? Ergens weet je dat een zelfsturende organisatie met meer ondernemerschap op de werkvloer het beste werkt. Geloof je dat jouw organisatie klaar is om de Agile transitie te starten?

Het Agile transitieplan

In een aansprekend en op maat gemaakt Agile transitieplan geeft houvast voor de verandering. Een helder doel met heldere kaders zijn hoofdingrediënten om de Agile transitie op gang te brengen. Daarnaast zijn transparantie in prioriteiten, een heldere rolverdeling en het ontwikkelen van voorbeeldgedrag belangrijk. Samen met het leiderschap en de veranderkopgroep ontwikkelen we een ontwerp voor de transitie, waarbij een snelle time-to-market en betrokken medewerkers centraal staan.

Herken je de volgende vragen?

 • Is Agile werken mogelijk bij ons en gaat dit iets opleveren?
 • Hoe ziet een Agile transitie bij mijn organisatie eruit?
 • Welke vaardigheden en methoden zijn bij een Agile transitie relevant?
 • Hoe kan Agile werken om onze time-to-market versnellen?
 • Zijn onze medewerkers en leidinggevenden wel klaar voor Agile?

Transitieplan op maat

Onze Agile consultants en coaches gaan met je mee op reis: jouw Agile transitie. Iedere organisatie is anders, daarom maken wij samen met de organisatie een transitieplan op maat. Met goed passende en afgewogen interventies begeleiden wij de transitie. Natuurlijk passen we ons plan naar gelang geleerde lessen aan. Wij werken in de transitie in cycli van vier weken. Aan het einde van iedere cyclus reflecteren we samen op de voortgang en samenwerking.

De weg naar een Agile organisatie!

Wil je begeleiding op jouw weg naar Agile?

Onze aanpak bestaat uit een vier lagen.

 1. Het startpunt: veranderdoelen en veranderstrategie
 2. De Principes: de basis waarop de transitie vormgeven wordt
 3. De Bouwstenen: bouwstenen van de verandering die het transitieplan vormen
 4. Agile werken: de transitie wordt iteratief samen met de klant aangepakt
 5. De Methoden: de methoden en onderliggende tools en technieken die worden ingezet om daadwerkelijk te veranderen

1. Veranderdoelen en veranderstrategie

In de eerste stap ontdekken we met het leiderschap wat de veranderdoelen zijn. Waar werken we naar toe? Welke richting geeft het leiderschap in de bovenstroom (i.e. doelen, rollen, nieuwe werkplek)? En welke doelen stellen wij in de onderstroom. Welke gedrag dient er concreet veranderd te worden? Daarna werken wij samen aan een veranderstrategie. Hoe start je een bottum-up verandering met experimenten? Welke kaders kunnen wel gegeven worden? Wat is er al waarop voortgebouwd kan worden? Dit zijn belangrijke vragen waar we samen met de organisatie antwoord op zullen vinden. Zonder urgentie en helder toekomstbeeld kunnen we niet veranderen.

2. Acht principes van wendbare organisaties

De veranderdoelen vertalen wij door principes. Deze principes hangen af van de unieke context van de organisatie. Wij hebben wel een mening over de inhoud van deze principes. Als begeleiders zullen wij de spiegel van de organisatie zijn in wat wel en niet past bij deze cultuurverandering. Het bepalen van deze principes zal met een diverse groep en op een gedragen manier moeten gaan. Zonder draagvlak op deze principes geen verandering.

3. De bouwstenen van een Agile organisatie en transitie

Om de Agile transitie vorm te geven gebruiken wij 9 bouwstenen. Door de organisatie in te richten, te trainen en te coachen aan de hand van deze bouwstenen kunnen wij de eerste belangrijke stappen gezet worden. We zetten de juiste context neer om een gedragsverandering door de kunnen maken. Waar beginnen we? Urgentie is wel het startpunt. Zonder willen of moeten gebeurt er helemaal niets. En dan? Een heldere inspirerende visie is van groot belang. Dit zorgt ervoor dat medewerkers sneller beslissingen nemen die de intentie (= de purpose) van de organisatie steunen. Er gebeurt veel parallel aan elkaar tijdens een Agile transitie. Wij maken gebruik van wat er al is en wat er wil ontstaan. Alle bouwstenen zullen een rol spelen.

Bouwstenen Agile Transitie Het Adviesbureau

4. Om de transitie te begeleiden zetten wij volop in op

Het transitieteam

Het transitieteam is de kopgroep voor de verandering. Samen met dit team doorlopen wij de fasen van verandering. Van het creëren en expliciet maken van de urgentie om te veranderen, de eerste communicatie van successen tot het borgen van succesvolle experimenten. Zo ontstaan nieuwe werkwijzen en zelforganiserende teams.

Coaches van leiders en teams

Agile organisaties worden ingericht met multidisciplinaire teams. Teamsamenwerking is nog nooit zo belangrijk geweest. Coaches met een frisse oprechte blik van buiten helpen teams in hun groei.

Leiderschap is dienend en coachend. Leiders zijn story tellers en cultuurdragers. Wij helpen het leiderschap zichzelf en de organisatie te (laten) organiseren. Dit noemen wij begeleide autonomie. Wel kaders stellen en richting aangeven, zonder directief te worden. Wel sturen op het waarom en wat, maar niet op het hoe.

Heldere open communicatie

Samen met het transitieteam dragen wij zorg dat de energie van de organisatie op de transitie gericht wordt. Openheid en transparantie over de verandering zelf geven via de juiste communicatiekanalen geeft een goed voorbeeld van de nieuwe cultuur. We kiezen manieren waarop leiders duidelijk en eerlijk kunnen blijven over het gewenste gedrag. Een manier van communiceren waar wij voorstander van zijn is de Open Space. In een Open Space is de hele organisatie bij elkaar om successen en zorgen te delen met elkaar.

5. Inzet van verschillende wendbare methoden

De mindset, veranderdoelen en principes vertalen wij door naar interventies gebaseerd op de gekozen methoden. Het doel kan zijn om de operatie te optimaliseren via de waardeketen, dan is Lean Management heel nuttig. Het doel kan snelheid en flexibiliteit zijn, dan kan Scrum handig zijn. Het gaat altijd om snelheid van bijsturen en opknippen van grotere uitdagingen in kleinere behapbare brokken. Alles met het doel de klanttevredenheid te verhogen.

Voorbeelden van methoden zijn:

  • Teamcoaching

Vragen?

Wil je wat meer gevoel krijgen bij onze aanpak voor Agile transities? Zet dan nu een de eerste stap naar verandering en plan vandaag nog een afspraak in.

Martin Het Adviesbureau

Martin van den Berg

Agile Coach

020-3453015 / info@upd.nl

Optimaliseren van Customer Due Dilligence (CDD) prestaties en samenwerking

July 10, 2020

Begeleiding van de Agile transitie in de Marketing en Sales bij Mediahuis

April 17, 2020

Begeleiding van de Agile transitie (ING Agile WoW) in een internationale context.

January 31, 2020

Lean management doorlooptijdverkorting bij ziekenhuis

December 10, 2018