Er is een krachtige relatie tussen Wendbaar Organiseren en Werkgeluk

De afgelopen maanden hebben we bij veel organisaties polshoogte genomen. We vroegen binnen 17 organisaties aan meer dan 350 medewerkers hoe het met de wendbaarheid en het werkgeluk gesteld is. En gelukkig maakt ons werk daadwerkelijk het verschil, want we vonden een relatie tussen wendbaar organiseren en werkgeluk!

In ons wetenschappelijk onderzoek hebben we aangetoond dat de wendbaarheid van organisaties en het werkgeluk onder medewerkers sterk samenhangen! We vonden dus een algemeen verband tussen wendbaarheid en werkgeluk. Wat betekent dit? Dat de wendbare inrichting van de organisatie, waarbij coachend leiderschap en zelfsturende teams hoog in het vaandel staan, een positief effect heeft op het werkgeluk van medewerkers! Geluk werkt optimaal, want gelukkige medewerkers zijn creatiever, werken efficiënter samen en presteren beter. Maar er is meer, want naast het algemene verband zijn er drie specifieke relaties naar voren gekomen. Ten eerste is er de relatie tussen wendbaarheid en positieve emoties. Kortom: wendbaarheid leidt tot positiviteit! Ten tweede kwam in ons onderzoek naar voren dat wendbaarheid tot meer betekenisvol werk leidt. Naar de praktijk vertaald betekent dit: hogere betrokkenheid! Een derde in het oog springende relatie is er tussen coachend leiderschap, autonomie en sociale relaties. Met andere woorden: coachende leiders creëren hechte autonome teams met sterke relaties! Klik hieronder op de relaties voor meer praktisch inzicht.