Teamcoach Agile en zelfsturing. Haal meer uit het teamwerk!

Werk jij als consultant of Agile-/Scrum-/Holacracy-coach? Coach en begeleid jij managers in de route richting Agile werken of richting zelforganiserende of zelfsturende teams? Of ben jij zelf manager in een organisatie die vormen van wendbaar organiseren, zoals Agile of Lean adopteert? Dan is onze training ‘Teamcoach zelfsturend team’ echt iets voor jou. Het Adviesbureau heeft een training ontwikkeld, waarbij principes en methodes vanuit Wendbaar organiseren, zoals Zelfsturende teams, Agile, Lean en Holacracy worden gecombineerd met systemisch teamcoaching. Deze combinatie zorgt in de training voor een diepgang die je een solide basis geeft voor het succesvol begeleiden van teams en organisaties richting betere samenwerking en (team)prestaties.

Na deze training kun je de coaching- en leiderschapsprincipes van een teamcoach in een Wendbare Organisatie (i.e. Agile, Holacracy, Lean) toepassen. Je zult jezelf als coachinstrument kennen en hierdoor teams praktisch en effectief kunnen begeleiden. Verder leer je praktische methoden om groepsprocessen te begeleiden en vaardigheden om effectief waar te nemen én te interveniëren.

In de training maken we onder andere gebruik van teamontwikkeling en systeemdenken, waarbij de theorie en praktijksituaties hand in hand gaan. Om jou een stevig fundament in teamcoaching te geven gebruiken we praktische oefeningen en interventietechnieken om de persoonlijke leerervaring te optimaliseren.

In een driedaags aansprekend programma behandelen we onder andere de relevantie van Wendbaar Organiseren en zelfsturing, de teamdynamiek en de ontwikkelingsfasen van een team én de competenties van een teamcoach en praktische interventietechnieken.

Klik op onderstaande tabs voor de uitgebreide informatie over de doelgroep, de resultaten, werkwijze, programma en meer praktische informatie!

Heb je vragen over de inhoud? Komen de geplande data niet uit?

Bel ons op het algemene telefoonnummer van Het Adviesbureau: 020 244 3135

 • Inspirerend

 • Direct aan de slag

 • Ervaren begeleiding

 • De methodiek leren toepassen

 • Gebracht met humor en energie

RESULTATEN

Na deze training kun je:

 • Leiderschaps- en teamcoachprincipes toepassen in jouw organisatie (Agile, Lean, Scrum, Holacracy omgeving)
 • Systemisch coachen en effectief communiceren
 • Ontwikkelde teamcoachcompetenties effectief inzetten
 • Ontwikkelingsfasen van teams herkennen en hierop inspelen
 • Jezelf als instrument inzetten om teams te ontwikkelen
 • Teams effectief begeleiden
 • Praktische vaardigheden gebruiken om effectief waar te nemen
 • Gerichte interventies binnen teams plaatsen om de ontwikkeling te stimuleren
 • Praktische methode om groepsprocessen te begeleiden toepassen
 • Diverse theorieën en methodieken kennen vanuit de theorie die wij samenvatten onder de paraplu Wendbaar Organiseren, waarbij je kunt denken aan: Lean Management, Agile, Scrum en Holacracy.
WERKWIJZE

Methodieken

Tijdens de training maken wij gebruik van inzichten en theorie uit groepsdynamica, systeemdenken, de positieve psychologie en teamontwikkelingsfasen. Daarnaast gebruiken we methodieken als het interventiekwadrant, de drie waarnemingsposities en andere ervaringsgerichte oefeningen.

In de training combineren wij de bovenstroom met de onderstroom:

Bovenstroom staat voor de zichtbare processen en structuren van een organisatie. In de training passen wij principes en methodes vanuit Wendbaar Organiseren toe, zoals Zelfsturende teams, Agile, Lean en Holacracy.

Onderstroom staat voor het onzichtbare in organisaties. De drijfveren en houding die het gedrag van mensen in interactie beïnvloeden. Daarom is deze training toegespitst op systemisch teamcoaching.

Wat is systemisch teamcoaching?

Systemisch coachen is een coachingsmethode met een link naar systemisch werken. Bij deze vorm van coachen wordt er zowel gekeken naar het individu als naar het ‘individu als onderdeel van een organisatiesysteem’.

Bij systemisch coachen wordt voornamelijk met onbewuste informatie gewerkt. Door een bepaalde vorm van vragen stellen en het waarnemen van het effect daarvan op het gecoachte team kan de coach inzicht verschaffen in de dynamiek van een systeem, zijnde het team en de context. Dit geeft o.a. inzicht in de niet direct zichtbare relaties, spanningen en verstoorde verhoudingen binnen teams. Deze ‘extra informatie’ kan de coachee helpen om problemen met een chronisch karakter waarvan de oorzaak moeilijk te achterhalen is aan te pakken.

Learning by doing

De training is 80% doen en 20% theorie. Bovendien vinden wij het belangrijk dat leren ook heel leuk is. Daarom zit de training vol met spel- en werkvormen, die de leerervaring vergroten en bovendien erg veel plezier brengen bij onze deelnemers.

Coaching van deelnemers

Naast dat je zelf effectief leert coachen wordt je tijdens de training zelf ook gecoacht. Aan de hand van theorie en praktische methoden worden jouw competenties en technieken geoptimaliseerd, zodat teamleden in jouw omgeving het verschil zeker zullen merken!

PROGRAMMA

Dag 1

 • Wendbaar Organiseren en de context van Agile, Holacracy, Lean
 • Zelfsturende teams
 • Van managen naar leiden en coachen
 • Competenties van een teamcoach
 • Fasen van teamontwikkeling
 • Oefenen met waarnemen in het hier en nu

Dag 2

 • Oefenen vanuit een eigen case
 • Effectieve communicatie
 • Systemisch kijken en het verbeteren van communicatie binnen teams
 • 5 succesfactoren voor teamcoaching
 • Huiswerkopdracht “coach een team” en film jezelf

Dag 3

 • Leren van huiswerkopdrachten-filmpjes “coach een team”
 • Persoonlijke neiging ontdekken
 • Effectieve besluitvorming
 • Leiding nemen versus ruimte bieden
DOELGROEP

Voor wie?

De training ‘Teamcoach zelfsturend team’ is voor consultants, organisatieadviseurs, projectmanagers, leidinggevenden en Agile, Scrum of Holacracy coaches die willen groeien in hun rol. In jouw werkomgeving kun je medewerkers en teams coachen in hun teamontwikkeling en resultaten. Tijdens de driedaagse Teamcoach Training ben je bereid om stappen te zetten in jouw persoonlijke ontwikkelingsproces als coach.

In plaats van sturen en faciliteren wordt van je verwacht dat je het team zelfbewust maakt het eigen gedrag en hoe zij zichzelf kunnen organiseren met minder hulp vanuit ‘traditioneel’ management. Dit houdt dus onder andere in dat je managers helpt om te stoppen met managen en te starten met coachend leiderschap.

Om een helder beeld van de groepssamenstelling en specifieke leerwensen van deelnemers te krijgen zal na inschrijving een telefonische intake volgen.

DATA EN INVESTERING

Trainingsdagen en data
De training bestaat uit 3 dagen. Tussen dag 1 en dag 2 is een diner en overnachting inbegrepen.

Optie 1.

Dag 1 – 8 april

Dag 2 – 9 april

Dag 3 – 14 mei  (terugkomdag)

Optie 2.

Dag 1 – 23 september

Dag 2 – 24 september

Dag 3 – 5 november (terugkomdag)

Aantal deelnemers

Maximaal 12

Kosten € 2150,- p.p. (ex. btw)

Inclusief overnachting, diner, 3 x lunch, borrel, reader ‘Teamcoach richting zelfsturende teams’ en overige materialen)

Locatie

Een inspirerende locatie. Belooft!

Certificaat

Je ontvangt na het slagen voor je praktijkopdracht een certificaat met de behaalde competenties.

Vraag direct informatie op