Werkgeluk door wendbaar organiseren.

De strategische keuze.

Waarom is werkgeluk belangrijk?

We leven in een tijd waarin we dagelijks veel indrukken te verwerken krijgen. De snelheid waarmee technologie zich ontwikkeld heeft ook effect op ons werk.  Zo communiceren we via meer kanalen en krijgen we te maken met diverse rollen. Dit kan soms best stressvol zijn. Positiviteit ervaren is onmisbaar in een tijd waarin organisaties sneller, dynamischer en veelzijdiger worden.

Geluk klinkt dan misschien een beetje wollig in een business context. Wij horen vaak ‘Geluk? Er moet ook gewoon gewerkt worden!’. De positieve effecten van gelukservaring zetten steeds meer organisaties aan het denken. De gelukkige medewerker maakt gemakkelijker contact, wat bijvoorbeeld in de huidige netwerkstructuren een handige vaardigheid is.

Steeds meer organisaties willen gaan sturen op werkgeluk. Dat is volgens ons een goede strategische keuze. Elke euro die geïnvesteerd wordt in organisatie- en werknemersgeluk, betaalt zich vijf keer terug (Rath & Harter, 2010).

Voor ons gaat werkgeluk over een goede balans tussen voldoende uitdaging, steun van de organisatie (leiderschap en team) en de ritmiek van feedback en stuuroverleggen.

Wendbaar Organiseren leidt tot Werkgeluk

Het Adviesbureau heeft de proef op de som genomen en een grootschalig wetenschappelijk onderzoek uitgezet. Hierin onderzochten we bij 17 organisaties en meer dan 350 medewerkers de relatie tussen Wendbaar Organiseren en Werkgeluk. De hoofdconclusie luidt: Er is een sterke relatie tussen Wendbaarheid en Werkgeluk.

 

 

In andere woorden: Medewerkers zijn gelukkiger in organisaties met een heldere ‘purpose’, waar op transparante wijze in een plattere structuur wordt gewerkt en een coachende leiderschapsstijl en grotere autonomie onder medewerkers aanwezig is! Geluk werkt optimaal. Naast dat gelukkige medewerkers meer betrokken zijn en eigenaarschap nemen levert het de organisatie een hoop op. Wil je meer weten over de details? Klik hieronder op de knop en leer meer.

31

meer productiviteit

12

meer winst

12

meer klanttevredenheid

69

minder verloop

27

minder ziekteverzuim

Wat is (werk)geluk?

Dit is natuurlijk een behoorlijk filosofische vraag waar mensen het al eeuwenlang over hebben en is daarom niet een-twee-drie te beantwoorden. Het feit dat geluk momenteel hot en trending is, heeft er daarnaast ook nog eens voor gezorgd dat er veel verwarring en misvattingen over geluk zijn ontstaan. Om wat helderheid in de jungle van geluk te scheppen, willen we graag duidelijk maken wat werkgeluk voor is en niet is.

Werkgeluk is niet: De wereld door een roze bril bekijken en een knuffelige en high-five werkomgeving.

Het leven bestaat niet alleen maar uit leuke dingen en je kunt je dus ook niet altijd alleen maar gelukkig voelen. Sterker nog, wanneer je teveel focus legt op ‘je goed voelen’ werkt dit alleen maar averechts voor je geluk.

Werkgeluk is wel: continu leren over jezelf in relatie tot je werk en leren van je fouten. Leren doet ook zeer.

Wat was jouw beste project of baan? Wanneer was je echt trots op jezelf? Dat was waarschijnlijk een moment waarop een goede mix van vertrouwen, doorzetten, leren en succesjes die elkaar opvolgden. Werkgeluk gaat over uitgedaagd worden, vertrouwen krijgen om fouten te kunnen maken, over doorzetten en leren.

Werkgeluk is ook niet: De ultieme staat van zijn.

Nee, het is niet je eindbestemming waar je op je lauweren kunt rusten. Geluk is iets waar je aan moet blijven werken, iets wat tijd en energie kost. Altijd. Het feit dat je er zoveel voor terugkrijgt, maakt het de moeite waard. Werkgeluk is daarmee dus vallen en opstaan. Nieuwe uitdagingen als nieuwe teamleden, klanten, technologie of een nieuwe baas zullen er altijd voor zorgen dat werkgeluk van jou flexibiliteit en aanpassingsvermogen vraagt. Gelukkig zijn wij als mensen erg flexibel.

De vijf factoren van werkgeluk

Wij geloven in de lessen van wetenschappelijk onderzoek uit de Positieve Psychologie. Het blijkt dat werkgeluk een mix is van vijf factoren. Deze vijf factoren zijn niet allemaal 1:1 direct te beïnvloeden, maar er kan wel een omgeving geschapen worden waarin deze factoren optimaal tot hun recht komen. Dat is ons werk. Wij zijn specialist in het inrichten van wendbare organisaties waarin het gevoel van werkgeluk verbetert.

We hebben het allemaal weleens meegemaakt. Een situatie waarin je onzeker was of je de opdracht wel aan zou kunnen, maar het toch ging doen en dat het juist jouw grootste succes werd. Gericht werken aan een doel zorgt ervoor dat we in onszelf en de betere toekomst geloven. Het creëert hoop, energie en optimisme. Door jezelf uit te dagen en successen te vieren, zorgen jij ervoor dat je meer zelfvertrouwen krijgt en meer gemotiveerd bent om verder te werken. Bij het ervaren van uitdaging hoort ook het gevoel van falen, daarom is er steun nodig van jouw omgeving om deze opdracht aan te kunnen. Vertrouwen van een leider en steun uit jouw team is daarom van net zo groot belang.

Mensen zijn sociale wezens. We hebben behoefte aan sociale verbindingen, liefde en contact met anderen. Sterker nog, sociale relaties is een van de pijlers van menselijk geluk (zie blog)! Het hebben van sterke sociale relaties met collega’s en vrienden, helpt ons om:

 • gezonder
 • gelukkiger
 • productiever te zijn

Sterke teamdynamiek en een gevoel van ‘Wij gaan er samen voor!’ kan gecreĂ«erd worden wanneer er een aantal randvoorwaarden op orde zijn, zoals het doel van het team, helderheid over rollen en verwachtingen en wanneer het team een respectvolle manier van samenwerken op heeft gebouwd.

Positieve emoties zorgen ervoor dat je lekkerder in je vel zit en positief ingesteld bent, waardoor alles makkelijker gaat; ook op het werk. Onder positieve emoties verstaan we onder andere:

 • tevredenheid
 • dankbaarheid
 • inspiratie
 • hoop

Onze interventies zijn erop gericht om mensen te helpen positieve emoties te herkennen en te vergroten.

Lees meer over positieve emoties volgens Barbara Fredrickson.

Flow is een toestand van intens verdiept zijn in en betrokken zijn bij het huidige moment. Het is het bijzondere gevoel van compleet opgaan in de activiteit, waarbij je de tijd en omgeving uit het oog verliest. Het gevoel van flow hangt af van de relatie tussen vaardigheden en uitdaging.

Werknemers die regelmatig in een staat van flow verkeren:

 • zijn gemotiveerder
 • presteren beter
 • maken gemakkelijker contact met anderen

Over het algemeen wordt er dan ook gesteld dat het in flow verkeren een gunstig effect heeft op het presteren van de organisatie.

Het Adviesbureau helpt organisaties om de omstandigheden te creëren waarin het gevoel van flow makkelijker bereikbaar is.

We zijn op ons best wanneer we onze tijd besteden aan iets wat een groter doel dient. Dit kan kan een religieus, politiek of maatschappelijk doel zijn, maar het kan natuurlijk ook een professioneel of creatief doel zijn. Zolang je zelf het gevoel hebt dat je ergens aan bijdraagt en dat hetgeen wat je doet, betekenis heeft.

Werk dat als betekenisvol ervaren wordt, draagt bij aan positieve gevoelens zoals zelfvertrouwen, optimisme en hoop, ambitie en prestatie en een algemeen gevoel van welzijn. Tevens zijn werknemers die hun werk als betekenisvol ervaren:

 • gelukkiger
 • minder vaak afwezig
 • meer gedreven
 • hebben minder kans op een burn-out

De krachtige relatie tussen wendbaar organiseren en werkgeluk

Wij vroegen binnen 17 organisaties aan meer dan 350 medewerkers hoe het met de wendbaarheid en het werkgeluk gesteld is. En gelukkig maakt ons werk daadwerkelijk verschil, want we vonden een relatie tussen wendbaar organiseren en werkgeluk!

In ons wetenschappelijk onderzoek hebben we aangetoond dat de wendbaarheid van organisaties en het werkgeluk onder medewerkers sterk samenhangen! We vonden een algemeen verband tussen wendbaarheid en werkgeluk. Wat betekent dit? De wendbare inrichting van een organisatie heeft een positief effect op het werkgeluk van medewerkers! Geluk werkt optimaal, want gelukkige medewerkers zijn creatiever, werken efficiënter samen en presteren beter. Maar er is meer, want naast het algemene verband zijn er drie specifieke relaties naar voren gekomen.

 1. De relatie tussen wendbaarheid en positieve emoties. Kortom: wendbaarheid leidt tot positiviteit!
 2. Wendbaarheid leidt tot meer betekenisvol werk. Naar de praktijk vertaald betekent dit: hogere betrokkenheid!
 3. Coachend leiderschap beïnvloedt autonomie en sociale relaties. Met andere woorden: coachende leiders creëren hechte autonome teams met sterke relaties!
Download gratis de inzichten van het onderzoek naar werkgeluk
 • Krijg een Infogram van de belangrijkste resultaten
 • Inzicht in de relaties tussen wendbaar organiseren en werkgeluk?
 • Leer van andere organisaties

Wendbaarheid Betrokkenheid Het Adviesbureau