Gelukkige werknemers als strategische keuze

Waarom werkgeluk?

Steeds meer organisaties beseffen het: sturen op werkgeluk is een goede strategische keuze. Elke euro die geïnvesteerd wordt in organisatie- en werknemersgeluk, betaalt zich vijf keer terug (Rath & Harter, 2010).

Onderzoek uit de Positieve Psychologie toont namelijk aan dat gelukkige werknemers o.a.:

 • 31% productiever zijn
 • 27% minder ziek zijn
 • 12% meer service en dienstverlening verlenen
 • 69% minder verloop

De business case ten aanzien van het investeren in werkgeluk is hiermee makkelijk gemaakt. Organisaties die bewust sturen op werkgeluk hebben het daarom niet meer alleen over ROI, maar ook over ROH – Return on Happines.

Werkgeluk creëren

Het Adviesbureau helpt organisaties om werkgeluk te creëren. Dit doen we door interventies te plegen op drie niveaus:

 • Individueel niveau
 • Groepsniveau
 • Organisatieniveau

Hierbij gaan wij uit van de Positieve Psychologie: de wetenschappelijke studie die onderzoekt wat mensen gelukkig maakt

Om het werkgeluk in uw organisatie te meten, maken wij gebruik van de geluksmeter. Hiermee kan snel en makkelijk gemeten worden hoe gelukkig uw medewerkers (op alle niveau’s) zijn en waar u uw strategie het beste op kunt richten.

Return on Happiness voor de organisatie

Wat levert werkgeluk dan op? Wat zijn dan de concrete voordelen van sturen op werkgeluk? Uit wetenschappelijk onderzoek en de praktijk blijkt dat ROH (Return on Happiness) onder andere  is

18%

meer productiviteit

12%

meer winst

12%

meer klanttevredenheid

69%

minder verloop

27%

minder ziekteverzuim

Wat is (werk)geluk?

Dit is natuurlijk een behoorlijk filosofische vraag waar mensen het al eeuwenlang over hebben en is daarom niet een-twee-drie te beantwoorden. Het feit dat geluk momenteel hot en trending is, heeft er daarnaast ook nog eens voor gezorgd dat er veel verwarring en misvattingen over geluk zijn ontstaan. Om wat helderheid in de jungle van geluk te scheppen, willen we graag duidelijk maken wat onze visie op werkgeluk is, en wat veelgehoorde misvattingen rechtzetten.

Werkgeluk is niet:

De wereld door een roze bril bekijken.

Niet alles is rozengeur en maneschijn. Het leven bestaat niet alleen maar uit leuke dingen en je kunt je dus ook niet altijd alleen maar gelukkig voelen. Sterker nog, wanneer je teveel focus legt op ‘je goed voelen’ werkt dit alleen maar averechts voor je geluk.

Werkgeluk is ook niet:

De ultieme staat van zijn.

Nee, het is niet je eindbestemming waar je op je lauweren kunt rusten. Geluk is iets waar je aan moet blijven werken, iets wat tijd en energie kost. Altijd. Het feit dat je er zoveel voor terugkrijgt, maakt het de moeite waard.

Wat is werkgeluk dan wel? De vijf factoren

Om invulling te geven aan het begrip ‘werkgeluk’, leunt het Adviesbureau op wetenschappelijk onderzoek uit de Positieve Psychologie. Vanuit deze invalshoek richten wij ons op vijf factoren die het geluk van medewerkers en organisaties sterk beïnvloeden:

Positieve emoties

Positieve emoties helpen je om meer geluk te ervaren. Ze zorgen ervoor dat je lekkerder in je vel zit en positief ingesteld bent, waardoor alles makkelijker gaat; ook op het werk. Onder positieve emoties verstaan we onder andere:

 • tevredenheid
 • vreugde
 • dankbaarheid
 • inspiratie
 • hoop

Onze interventies zijn erop gericht om mensen te helpen positieve emoties te herkennen en te vergroten. Lees meer over positieve emoties volgens Barbara Fredrickson.

Flow

Mihály Csíkszentmihállyi, de psycholoog die flow als mentale toestand heeft ontdekt, omschrijft flow als: een toestand van intens verdiept zijn in en betrokken zijn bij het huidige moment. Het is het bijzondere gevoel van compleet opgaan in de activiteit, waarbij je de tijd en omgeving uit het oog verliest.

Het gevoel van flow hangt af van de relatie tussen vaardigheden en uitdaging.

Werknemers die regelmatig in een staat van Flow verkeren zijn:

 • zijn gemotiveerder
 • presteren beter
 • maken gemakkelijker contact met anderen

Over het algemeen wordt er dan ook gesteld dat het in Flow verkeren een gunstig effect op werknemers en op het presteren van de organisatie heeft (Instituut voor Positieve Psychologie).

Het Adviesbureau helpt organisaties om de omstandigheden te creëren waarin flow makkelijker bereikbaar is.

Betekenis

We zijn op ons best wanneer we onze tijd besteden aan iets wat een groter doel dient. Dit kan kan een religieus, politiek of maatschappelijk doel zijn, maar het kan net zo makkelijk een professioneel of creatief doel zijn. Zolang je zelf het gevoel hebt dat je ergens aan bijdraagt en dat hetgeen wat je doet, betekenis heeft.

Werk dat als betekenisvol ervaren wordt, draagt bij aan positieve gevoelens zoals zelfvertrouwen, optimisme en hoop, ambitie en prestatie en een algemeen gevoel van welzijn. Tevens zijn werknemers die hun werk als betekenisvol ervaren:

 • gelukkiger
 • minder vaak afwezig
 • meer gedreven
 • hebben ze minder kans op een burn-out
 • besteden ze meer tijd aan hun baan naast de contracturen
Sociale Relaties

Mensen zijn sociale wezen. We hebben behoefte aan sociale verbindingen, liefde en contact met anderen. Sterker nog, sociale relaties is een van de pijlers van menselijk geluk (zie blog)! Het hebben van sterke sociale relaties met familie, naasten, collega’s en vrienden, helpen ons om:

 • gezonder
 • gelukkiger
 • productiever te zijn

Hierdoor kun je niet alleen uitdagingen, problemen en stress beter aan. Ook zal met krachtige sociale relaties, doordat je positieve gevoelens en geluk deelt, je geluksbeleving exponentieel groeien!

Successen

Successen heeft te maken met het stellen van uitdagende (persoonlijke) doelen waar je gericht naartoe werkt. Gericht werken aan een doel zorgt ervoor dat we in onszelf en de betere toekomst geloven. Het creëert hoop, energie en optimisme. Door de successen en prestaties te onderkennen en te vieren, zorgen we ervoor dat we meer zelfvertrouwen krijgen en meer gemotiveerd zijn om verder te werken.

Return on Happiness voor individuen

Wat levert werkgeluk dan op? Wat zijn dan de concrete voordelen van sturen op werkgeluk? Uit wetenschappelijk onderzoek en de praktijk blijkt dat het investeren in werkgeluk veel oplevert. In onderstaande onderstaande afbeelding ziet u de resultaten van ROH (Return on Happiness).

31%

productiever

37%

succesvoller in sales

23%

gezonder

300%

creatiever

Wilt u graag investeren in organisatie- en werknemersgeluk? Wilt u ook graag de kracht van bevlogen en gelukkige werknemers ervaren? Dat kan! Wij helpen u hier graag bij. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Enkele voorbeelden van interventies per niveau

Individueel niveau

Training positieve mindset

Training persoonlijk leiderschap

Training slimmer werken

Groepsniveau

Sociale banden versterken

Flow door Job Crafting

Lean

Organisatieniveau

AI (Appreciative Inquiry)

Organisatieverandering

Cultuurverandering

Lean