Dynamische strategie

Blijf strategisch in beweging: flexibiliteit en veranderruimte met een dynamische strategie

Wendbare organisaties hebben de toekomst. Zo wordt er binnen wendbare organisaties zoveel mogelijk met beperkte managementlagen gewerkt, waardoor medewerkers door de gehele organisatie meer autonomie ervaren. Door een grotere autonomie kunnen medewerkers meer eigenaarschap op de werkvloer nemen. Medewerkers worden ‘mede-eigenaars’, waardoor ze een grotere verbinding met de organisatiedoelen ervaren. Ook blijken ze in staat om sneller en gerichter klantwaarde te leveren. De essentie van een wendbare organisatie zit hem dus in het snel en flexibel kunnen schakelen om in een veranderende omgeving op koers te blijven. Op koers blijven is essentieel, maar hoe passen wendbare eigenschappen in een klassieke lange termijnstrategie, waarbij de koers van de organisatie voor de komende jaren vastligt? Het antwoord luidt: een dynamische strategie.

Op het eerste oog wringen wendbaarheid en een klassieke lange termijnstrategie, maar juist voor een wendbare organisatie is het essentieel om een strategisch anker uit te gooien. Zonder anker loopt de organisatie het gevaar om met alle winden mee te waaien en stuurloos te raken. We kunnen dus stellen dat het hebben van een lange termijnstrategie absoluut nodig is, maar dan wel in een dynamisch jasje.

Heldere missie, meer bewegingsruimte

Maar hoe kun je een lange termijnstrategie dynamisch besturen? Allereerst is het cruciaal om te beseffen dat het omgaan met interne en externe veranderingen een vorm van houvast vereist.

 

missieEn hoe krijg je als organisatie grip op verandering? Om vanuit de purpose of missie van de organisatie te acteren! De missie beschrijft het doel van de organisatie, of in andere woorden: de reden van bestaan. Hierbij vraagt de organisatie zich af waartoe ze op aarde is en welke verandering ze teweeg wil brengen. Wanneer de purpose (de kern) voor iedereen helder en voelbaar is, geeft dit enorme houvast bij het inspelen op veranderingen. En zo wordt de organisatie veel wendbaarder, omdat er nu een duidelijke houvast is in het nemen van besluiten over de visie van de organisatie (waar staan we over een jaar of drie) en de strategie (hoe komen we daar). Een precieze routekaart voor de lange termijn is dan niet nodig en dit geeft veel vrijheid in ‘hoe’ de route bevaart wordt.

Waar een uitgestippelde routekaart vol plannen voor de komende jaren vaak niet houdbaar is en tot tunnelvisie leidt, geeft een dynamische strategie bewegingsruimte om in te spelen (en te spelen met) een veranderende context. Deze wijsheid had ook John Lennon in zich, getuige zijn beroemde quote over de valkuil van het maken van plannen terwijl het leven soms aan je voorbij gaat.

‘Life is what happens to you, while you’re busy making other plans’

De insteek van een dynamische strategie betreft een toekomstgerichte manier van werken, waarbij met aandienende veranderingen gespeeld kan worden. Om in te kunnen spelen op veranderingen, is het noodzakelijk om van tevoren over eventuele veranderingen en onzekerheden na te denken. Wanneer er een heldere missie is en goed over verschillende toekomstscenario’s is nagedacht, geeft dit helderheid bij het stellen van dagelijkse prioriteiten.

Denken in scenario’s

Om op koers te blijven, dagelijks prioriteiten te stellen en om kunnen gaan met veranderingen moeten de mogelijke veranderingen en ontwikkelingen in de omgeving verkend worden. Een van de manieren om de onzekere toekomst te verhelderen is scenarioplanning. Zo is het denken in scenario’s een cognitieve vaardigheid die ons helpt om verschillende toekomstscenario’s middels een methodologische manier te integreren. Hierdoor wordt een soms verwarrende toekomst in een meer gestructureerde onzekerheid omgevormd. Eentje waar je je op kunt voorbereiden. Dus als je verwacht dat het gaat regenen, kan je een paraplu meenemen!

prioriteiten

Let wel op: scenario’s zijn geen voorspellingen over de toekomst, ze helpen ons om verschillende toekomstbeelden in het heden voor te stellen. Die toekomstbeelden kunnen ons inspireren om plannen te maken voor de kortere termijn. Dus de kern van het denken in scenario’s is het op georganiseerde en effectieve wijze observeren van de (toekomstige) organisatiecontext, waardoor de organisatie flexibel met de omgeving om kan gaan, waardoor het tot dynamische strategische besluiten kan komen. Heel wendbaar.

Zomaar zes functies van scenariodenken

  1. Het verkennen van de toekomst stretcht het mentale model en triggert gekleurde zienswijzen en tunnelvisie
  2. Het gezamenlijke nadenken over de toekomst verbindt teams en leidt tot een gemeenschappelijke taal
  3. De organisatie ontwikkelt meer kennis over relevante bewegingen op onder meer politiek, economisch en technologisch vlak
  4. Bewustwording van onzekerheden in de omgeving leidt tot meer alertheid voor nodige koerswijzigingen
  5. Organisaties kunnen sneller schakelen, doordat ze goed zijn voorbereid op eventuele veranderingen
  6. Toekomstscenario’s zijn een belangrijke voedingsbodem voor innovatie

De functies van scenariodenken bieden de organisatie op gestructureerde manier om de toekomst te verkennen, waardoor de organisatie stevig in het zadel zit en zo flexibel kan zijn tijdens veranderingen. Dat maakt scenariodenken tot een hulpmiddel om veranderruimte te creëren, waardoor de organisatie wendbaarder wordt. Dit levert de organisatie en haar medewerkers veel werkplezier op. Enthousiast geworden over het neerzetten van een stevige missie of een dynamische strategie? Neem eens contact met ons op voor een persoonlijk gesprek!