Wendbaar organiseren

Als wij aan wendbaar organiseren denken, dan zien we een lerende organisatie voor ons. In een lerende organisatie staat de klantvraag centraal en verloopt de communicatie face-to-face. Teambelang komt voor persoonlijk belang. Medewerkers werken volgens een vast ritme, stellen prioriteiten, time boxen hun activiteiten, verbeteren zichzelf en leren continu. Er wordt van hen verwacht dat zij creatief en probleemoplossend te werk gaan. Heel Lean en Agile.

Er is behoefte aan ondernemerschap op de werkvloer, oftewel aan Mee-Ondernemers. Meer zelfsturing, eigen verantwoordelijkheid en initiatiefkracht zijn noodzakelijk geworden. Zelfsturing klinkt als het ontbreken van leiding, maar dat is een valkuil.

Wij begeleiden teams en organisaties op hun reis naar zelfsturing en wendbaar organiseren.

Een dynamische strategie ontstaat wanneer er bewegingsruimte is om in te spelen op toekomstige onzekerheid en verandering.

Het Adviesbureau creëert ruimte bij mensen en organisaties om een strategie te ontwikkelen die anticipeert op de toekomst.

Een wendbare organisatie kan flexibel meebewegen op de golven van verandering. De klantvraag staat centraal en de communicatie verloopt face-to-face.

Wij brengen zelfsturing, eigen verantwoordelijkheid en ondernemerschap terug in organisaties.

Een zelfsturend of zelf-organiserend team is een team dat gezamenlijk verantwoordelijk is voor het totale proces waarin producten of diensten tot stand komen.

Het Adviesbureau heeft ruime ervaring met het creëren van high performing zelfsturende teams.

Gelukkige medewerkers zijn productief, effectief, gemotiveerd, creatief. Het investeren in werkgeluk leidt tot positieve bedrijfsresultaten.

Wij onderzoeken waar verbetering mogelijk is en helpen omstandigheden creëren waarin werkgeluk groeit.