Wendbaar organiseren

Wanneer wij aan wendbaar organiseren denken, dan zien we een lerende organisatie voor ons. De klantvraag centraal staat en de communicatie verloopt via visual management en face-to-face. Teambelang komt voor persoonlijk belang. Men werkt time-boxed volgens een vast ritme, stelt prioriteiten en is zichzelf continu aan het verbeteren en aan het leren. Van medewerkers wordt verwacht dat zij creatief en probleemoplossend te werk gaan. Heel Lean en Agile.

Zelfsturing heeft direct te maken met autonomie. Wendbare organisaties leggen daarom veel nadruk op het definiëren van hun identiteit. Waar staan wij voor? Wat is onze maatschappelijke relevantie? Wat dragen wij bij? De onzekerheid van aan de ene kant (stabiliteit en baanzekerheid) wordt teruggegeven in de vorm van een heldere purpose en bijbehorende identiteitDeze geven richting aan de te nemen besluiten en de manier waarop projecten gedaan worden.

Er is behoefte aan ondernemerschap op de werkvloer, oftewel Mee-Ondernemers. Meer zelfsturing, eigen verantwoordelijkheid en initiatiefkracht zijn noodzakelijk geworden. Zelfsturing klinkt als geen leiding, maar dat is een valkuil. Alle team of organisaties hebben een vorm van leiderschap nodig, anders vervallen zij in chaos.

Dit zijn onze leidende principes:

  • Shared purpose en zingeving

  • Snel & vaak klantwaarde leveren

  • Leiderschap & zelforganisatie

  • Feedback & transparantie

  • Kleine stappen en successen vieren

  • Experimenteren en leren

  • Gelijkheid en menselijkheid

  • Digitale tools en persoonlijke verbinding

Werkgeluk door wendbaar organiseren

Het blijft toch een fascinerend fenomeen waarom sommige ondernemingen tachtig jaar bestaan en andere binnen twee jaar failliet zijn. ‘Hoe komt dat? Hoe kan het dat sommige organisaties beter kunnen inspelen op de dynamische werkelijkheid dan andere? Het ligt voor de hand het antwoord te zoeken in ‘wendbaarheid’.

Mensen maken de organisatie, daarom is ons doel om van medewerkers Mee-Ondernemers te maken. Mee-Ondernemers verbeteren de klantrelatie en werken goed samen om het werk zo handig mogelijk in te richten. Door leidinggevenden en medewerkers inzichten te geven en vaardigheden te leren waarmee zij zichzelf continu verbeteren worden organisaties energiek en wendbaar. Er zijn vele interventies mogelijk richting een wendbare organisatie. Wij hanteren een krachtige mix van kennisgebieden met energieke professionals die organisaties ondersteunen op ieder moment van hun ontwikkeling.

Onderstaand ons Werkgelukmodel waarmee wij organisaties wendbaar maken (voor meer informatie klik u hier).

ONZE VAKGEBIEDEN
Strategie & Besturing
Lean Management
Agile Management
Teamcoaching
Human Capital Management
Duurzame betrokkenheid

WAAR KUNNEN WE U MEE HELPEN?

Wendbaar met uw organisatie

U wilt uw afdeling of organisatie veranderen naar een wendbare organisatie?

Wanneer wij aan wendbaar organiseren denken, dan zien we een lerende organisatie voor ons. Onze 8 principes van wendbaar organiseren geven richting aan de verandering naar een wendbare organisatie. Wat levert dat op? Teams leren continu en betrekken de klant bij het snel in korte iteraties waarde leveren. Medewerkers gaan probleemoplossend te werk. Heel Lean en Agile.

Veranderen met uw team

U wilt als leidinggevende of coach uw team verder ontwikkelen?

oo

U ziet een groep voor zich waar vertrouwen heerst en men met elkaar het gesprek aan durft te gaan om het werkplezier en de klanttevredenheid te verbeteren. Wij helpen uw team met het neerzetten een gezamenlijke werkstructuur (Lean & Agile) en met het groeien naar een volwassen teamdynamiek.

Persoonlijke ontwikkeling

U wilt als professional verder ontwikkelen en nieuwe vaardigheden leren? Schrijf u dan in voor een van onze energieke trainingen of laat u begeleiden door onze professionele coaches.

Of misschien wilt u meer weten over wie u zelf bent als professional om u persoonlijk te ontwikkelen. Het Adviesbureau heeft ervaren coaches in huis om u de begeleiden naar the next level.