Teamontwikkeling

Een team is niet automatisch een goed presterend team. Teamontwikkeling kent verschillende fasen. Elke fase heeft zijn eigen complexiteit en leercompetenties. Vanuit Het Adviesbureau ontwikkelen wij (management)teams door het aanleren van de juiste competenties, passend bij de leervraag en mate van teamvolwassenheid van het betreffende team.

Vragen die u mogelijk heeft

 • Mijn team werkt niet prettig en effectief samen. Wat heeft mijn team nodig?
 • Hoe realiseren we als team gezamenlijk uitdagende doelen?
 • Hoe leren we als team om elkaar aan te spreken op de geleverde kwaliteit van ons werk en gemaakte werkafspraken?
 • Hoe verhogen we de interne en externe klantgerichtheid van ons team en hoe leren we in te spelen op de ontwikkelingen in klantbehoefte?
 • Hoe zorgen we dat we als team gericht zijn op de resultaten van de totale organisatie en openstaan voor ideeën van buitenaf?
 • Hoe leren we als team onze eigen kernkwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen kennen en tevens die van andere teams waar we mee te maken hebben?

Wat wij voor u kunnen doen

Een team zal door onze manier van teamontwikkeling de eerste stappen zetten op de weg naar zelforganisatie doordat wij theorie praktisch toepasbaar maken voor teams. Met een team van opgeleide psychologen, antropologen en economen begeleiden we teams met energieke werkvormen en diepe gesprekken naar een volgende fase van teamvolwassenheid. De combinatie van hedendaagse voorbeelden en theorie zorgt voor een ruim begrip van het groeipotentieel van een team. Onze teamontwikkeling leidt altijd tot een actieplan om vanuit de huidige situatie effectiever met elkaar te kunnen samenwerken.

Uw resultaat

Afhankelijk van het startpunt en de daarbij horende ontwikkelbehoefte teams, zijn de volgende resultaten voorbeelden van eerder gerealiseerde resultaten bij teams die door ons zijn geholpen in hun teamontwikkeling:

 • Uw team is in staat gezamenlijk uitdagende doelen te bepalen
 • Uw team werkt prettig en effectief met elkaar samen door een helder teamdoel, rollen en verantwoordelijkheden die zij gezamenlijk hebben opgesteld
 • Meningsverschillen worden binnen uw team op een constructieve manier uit onderhandeld
 • Interne en externe klantgerichtheid zijn toegenomen. Kijken vooruit naar verwachte ontwikkelingen in klantbehoefte en spelen daarop in
 • Het team heeft geleerd zich open te stellen naar haar omgeving en zich te richten op de resultaten van de totale organisatie
 • Het team kent haar eigen kernkwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen en die van andere teams en weet hier effectief mee om te gaan

Elk team is anders, met een andere ontwikkelvraag en leercompetentie(s). Daarom maken wij graag ontwikkelprogramma’s op maat, afgestemd op uw specifieke vraag en behoefte. Ook voor managementteams hebben wij ontwikkelprogramma’s waarbij we de accenten net iets anders leggen om de juiste competenties aan te leren.

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.