Agile WerkgelukUit ons praktijkonderzoek is gebleken dat alle wendbaarheidsfactoren een sterke relatie hebben met het ervaren van positieve emoties. Dat voelt goed toch? Dus: medewerkers die op coachende wijze ondersteund worden ervaren heldere kaders op het ‘wat’ en vrijheid in het ‘hoe’. Hierdoor zijn ze in staat om zoveel mogelijk op autonome wijze te werken en zo eigenaarschap te nemen. Ook de inrichting van de organisatie, waarbij er steeds minder managementlagen bestaan en de transparantie stijgt, draagt bij een positieve sfeer onder medewerkers.

Ons onderzoek toont aan hoe belangrijk positieve emoties, zoals vertrouwen, eigenlijk zijn. Positieve individuen maken gemakkelijker contact, zijn ze creatiever en presteren beter! Dit betekent dat de wendbare organisatie-inrichting voor medewerkers letterlijk positief is en gunstig voor de prestaties! Een win-win situatie wat ons betreft!

Waar kan je zelf mee beginnen?

  1. Vernieuwing begint met het oude loslaten, pas dan kan er echt ruimte worden gemaakt voor positieve energie.
  2. Geen zelfsturing zonder sturing. Duidelijkheid en regels zijn nodig om te kunnen presteren, want medewerkers kunnen alleen eigenaarschap nemen en ervaren als ze daadwerkelijk mogen zijn waarvan ze zijn. Dus leiders, geen ad hoc veranderingen van richting en prioriteit! Bijsturen in goed overleg is natuurlijk wel mogelijk.
  3. Binnen wendbare organisaties draaien effectieve teams die heel erg helder zijn in rollen en bijbehorende verwachtingen. Ons onderzoek heeft laten zien dat Springest, met de Holacracy manier van werken, hier heel goed in is en dus hoog op scoort. Maak daarom met jouw team heel helder welke verwachtingen jullie van elkaar hebben in welke rol. Scheidt de persoon van de rol, dat maakt het makkelijker.