Wendbaar & Betrokkenheid

Wendbaarheid leidt tot betrokkenheid!

Een tweede in het oog springende uitkomst is de sterke relatie die alle wendbaarheidsfactoren met de werkgelukfactor ‘betekenisvol werk’ hebben. In andere woorden: medewerkers die op coachende wijze ondersteund worden en hun werkzaamheden zoveel mogelijk autonoom uitvoeren zijn meer betrokken bij de organisatiedoelstellingen en weten beter wat hun werk betekenis geeft. Verder ervaren medewerkers in een wendbare organisatie vrijheid om op transparante wijze te communiceren waarmee het tempo van kennisdeling stijgt. Die sterke basis van gedeelde kennis helpt tijdens de besluitvorming omtrent betekenisvolle lange termijn doelstellingen én draagt bij aan de betrokkenheid. Een wendbare inrichting van jouw organisatie heeft zodoende vele positieve uitkomsten!

Waar kan je zelf mee beginnen?

  1. Organiseer een moment met alle medewerkers waarop het gemeenschappelijke doel van de organisatie onder de aandacht wordt gebracht. En vraag medewerkers om input, wat gaat supergoed en wat kan absoluut beter. Dit kan natuurlijk ook op teamniveau gedaan worden.
  2. Samen doelen halen geeft heel veel betekenis. Als teamleden naar elkaar uitspreken wat zij van elkaar mogen verwachten de komende tijd (i.e. maand, kwartaal of jaar), dan worden ambities transparant en beter haalbaar omdat het team elkaar nu aan kan spreken en natuurlijk kan helpen om de ambities te halen. Een Team Canvas is een mooi hulpmiddel.
  3. Maak teamresultaten visueel en bespreek deze regelmatig. Maak tijdens die bespreking voldoende tijd om successen te vieren en (ont-)spanningen te behandelen.