Agile Teamcoach

Een coachende leider creëert hechte teams!

De wendbaarheidsfactoren ‘coachend leiderschap’ en ‘autonomie’ hangen in het onderzoek sterk samen met de werkgelukfactor ‘sociale relaties’. Medewerkers die op ondersteunende wijze gecoacht worden kunnen door de heldere kaders en feedback meer experimenteren, leren en eigenaarschap nemen op hun werkzaamheden. Doordat de medewerkers veel met elkaar interacteren om gezamenlijke doelstellingen te behalen stijgen de sociale relaties op de werkvloer. Sterke sociale relaties zijn essentieel voor een hechte wendbare organisatie, waarbij de relaties gekenmerkt worden door emotionele draagkracht. Hierbij kunnen zowel positieve- als negatieve emoties met elkaar gedeeld worden, wat ten goede komt bij het geven van heldere feedback. Gerichte feedback is nodig om als team zoveel mogelijk autonoom te werken en samen te groeien. We kunnen dus stellen dat een investering in de ontwikkeling van coachend leiderschap en autonome teams de sociale relaties versterkt, wat positieve uitkomsten voor medewerkers en organisatie heeft. Medewerkers met sterke sociale relaties zijn vitaler, uiten meer waardering, herstellen sneller van negatieve ervaringen en presteren beter!

Waar kan je zelf mee beginnen?

  1. Voor wie doet het team het werk? Voor echte betekenisgeving vraag je feedback aan de echte klant. Over het product, over de manier van leveren, over alle stappen in de customer journey. Pas het werk aan met en voor de klant. Een KlantArena is een mooie manier om grondig feedback op te halen.
  2. Vraag je als leidinggevende af op welke natuurlijke manier jij jouw rol het beste kan vervullen. Wat zijn jou sterke punten en zwakke punten en schrijf zo je eigen gebruiksaanwijzing op. Toon kwetsbaarheid door jou intenties te delen met het team en deel daarbij jouw gebruiksaanwijzing. Dit al begrip en veiligheid creëren.
  3. Plan terugkerende reflectiemoment in met jouw team. Maak voldoende tijd om te bespreken ‘Hoe’ de samenwerking is verlopen en wat er verbetert kan worden. Het is aan te raden hier een gestructureerde overlegmanier voor te kiezen.