Zelfsturende teams ABN-AMRO

Doel

Een risk-afdeling van de ABN AMRO (+100 medewerkers) wilde haar organisatie veranderen van hiërarchisch naar zelfsturend. Deze ambitie was mede ingegeven doordat zij het boek Reinventing Organizations van Frederic Laloux gelezen hadden (http://www.reinventingorganizations.com).

De ambitie:

    • Van sturen naar meer autonomie op basis van vertrouwen;
    • Van iedereen moet alles kunnen (zogenaamde “schaap met 5 poten”) naar het optimaal inzetten van talenten;
    • Van het uitvoeren van risk instrumenten naar een klantgerichte ‘risk-based’- aanpak (van output naar outcome);
    • Van focus op efficiency naar meer energie en werkgeluk

Het Adviesbureau is gevraagd om de transitie richting een wendbare organisatie met zelfsturende teams te ondersteunen.

Aanpak

    • Agile, Scrum en product Owner trainingen
    • Opleiden en coachen teamcoaches in een Agile-/ zelfsturende omgeving
    • Voor het leadershipteam: ontwikkelingsprogramma “leiderschap in een zelfsturende organisatie”
    • Teamcoaching op zelfsturende cirkels
    • Agile scaling: capaciteitsmanagement en prioriteren over cirkels heen in de “Supercirkel” en Invoeren Agile workloadmanagement (Jira) en visueel management
    • Visie en Agile business plan op een A4 (Lean techniek: OGSM) ontwikkeld en operationeel geborgd;
    • Van functiebeschrijvingen naar werken met dynamische continu zichzelf ontwikkelende rollen
    • Diverse trainingen: communicatie, feedback, besluitvorming, e.d.
    • Onze werkgelukmeter ingericht om resultaten zichtbaar te maken

Resultaten

    • Dedicated cirkels die op de processen van de bank effectiever en klantgerichter adviseren over het verminderen van de operationele risico’s;
    • Een wendbare organisatie met meer slagkracht die beter in staat is om in te spelen op veranderingen;
    • Coachend leidinggevenden opgeleid (klanttevredenheid 8+, klik hier om je in te schrijven voor deze opleiding)
    • Meer innovatie door een optimaal gebruik van de collectieve intelligentie
    • Effectiviteit: hetzelfde werk met een kleinere arbeidsformatie
    • Werkgelukmeter van Het Adviesbureau toonde aan dat werkgeluk gedurende de transformatie steeg (en bleef doorstijgen)