Ambitie Wendbaar Organiseren

Case HMSHost

Doel

Opzetten en inrichten van de vernieuwde prestatie en talentmanagement methodiek.

Aanpak

Het Adviesbureau ondersteunt het opzetten en managen van het project en het in gang zetten van de verandering. De nieuwe systematiek is een grote verandering voor de organisatie, het vergt een andere rol en daarmee vaardigheden van leidinggevenden en medewerkers. Niet alleen hierin zit de complexiteit van dit project, maar tevens in de uitdaging om wereldwijd verspreide stakeholders te blijven betrekken voor de internationale uitrol.

Resultaat

Resultaten tot op heden zijn een nieuw ingerichte competentiemanagement en prestatiemanagement systematiek die vanaf januari 2015 in gebruik wordt genomen. De vervolgstappen zijn het uitrollen naar internationale locaties en het vernieuwen van talent management.