Case Elsevier

Doel

Begeleiden van de organisatorische en operationele verandering naar aanleiding van de introductie van een nieuw product.

Aanpak

Rijke continu vernieuwende content die encyclopedie waardig is. Dit project had als doel de productie aan te passen met Lean Management inzichten, verschillende productiesystemen te ontwikkelen en te implementeren en daarbij de nieuwe operatie op te zetten. Niet alleen in de diverse stakeholders zat de complexiteit, maar tevens in de uitdaging om wereldwijd verspreide projectleden te blijven betrekken.

Het Adviesbureau heeft ondersteund als projectmanager met het operationaliseren van de verandering. Nieuwe processen, systemen en daarmee manier van werken. Ter ondersteuning van de content productie werden drie systemen ingekocht, waarvan twee systemen ‘from scratch’ ontwikkeld en allen geïntegreerd met de bestaande infrastructuur.

Resultaten

Het project is na 14 maanden volgens planning en binnen budget opgeleverd. De manier van werken wordt nu nog steeds gehanteerd.