agile transite agile coach

Agile werken in een internationale context.

Voor een grote bank heeft een van onze ervaren Agile Coach een start van de Agile transitie op meerdere afdelingen begeleidt. De context is dat er reeds de ambitie door de CEO was uitgesproken om Agile te werken. Er was daarmee enige noodzaak en verwachting gecreëerd. Tussen willen en moeten veranderen zit alleen een groot verschil. Daarbij is het belangrijk om in een internationale context bewust te zijn van cultuurverschillen. Wij begrijpen goed dat een Hollander in een Frans-Belgische omgeving zich moet aanpassen aan de manier van besluitvorming, natuurlijk zonder zijn eigen kracht te verliezen.

Wij werken bewust met het gedrag in transitie (de onderstroom). Frustratie en inzien wat er wel mag blijven en waar afscheid van genomen moet worden hoort hierbij. Er is veel tijd gestoken in de relatie. Overigens door tegelijkertijd duidelijk te zijn over de route die ingeslagen is. Het klakkeloos opleggen van een framework had hier zeer waarschijnlijk averechts gewerkt. Wel werkten wij hier met de inrichtingsprincipes vanuit Agile, om de structuur en processen (bovenstroom) in te richten om de gedragsverandering te ondersteunen.

Resultaat:

   • Met draagvlak nieuwe structuur die past in Agile, silo’s doorbroken en ingericht naar producten en klantsegmenten
   • Van Expert projectteams naar multidisciplinaire teams
   • Van onderdeel van meerdere projectteams in verschillende samenstellingen naar stabiele teams
   • Town Hall sessies opgestart om als afdeling successen en twijfels te kunnen delen en begrip te vergroten
   • Mensen zijn door de weerstand heen en daadwerkelijk Agile gaan werken
   • Complimenten voor de coach

Aanpak:

   • Diagnose van huidige manier van werken
   • Met het collectief bottom-up bouwen van de structuur en multidisciplinaire teamsamenstelling
   • Voor de transparantie en effectieve coördinatie bouwen van Obeya-kamer
   • Coaching leiderschap team
   • Purpose vertalen naar meetbare doelstellingen om zo kort cyclisch bij te kunnen sturen
   • Teams trainen in Scrum en opstarten met Purpose en meetbare doelstellingen
   • Coachen op structuur en teamdynamiek
   • Trainen in integrale besluitvormingsmethode
   • Product Owner training en intervisie
   • Scrum Master training en intervisie