Agile Teamcoach

Zelfsturing! Is er dan geen leidinggevende meer!? Drie tips voor teamcoaching

Mooi begrip toch, zelfsturing. Maar hoe ‘stuur’ je een team naar grote hoogten zonder hierbij directief te sturen?

En wat is dan de rol van een leider als er geen echte leidinggevende meer is? Nu is de rol van teamleider er zeker, maar in de vorm van teamcoaching. Een rol die juist vitaal is voor het succes van het team! Een team kan namelijk niet van de ene op de andere dag zelfsturend zijn, maar doorloopt een proces waarin teamcoaching essentieel is. In de praktijk komen wij coachende leiderschapsrollen tegen die veel waarde toevoegen. Neem bijvoorbeeld de Scrum Master, een dienende leider die de groei van het team faciliteert en het team ondersteunt in hun groei naar een high-performing en volwassen team. Of de Tribelead, die de groei van de gehele Tribe dient. Of het nu Scrum Masters, Tribe Leads, Teamleads of Leadlinks zijn, leiderschap in de vorm van coaching blijft vitaal.

Een coachend leider creëert hechte teams

De coachend leider heeft de verantwoordelijkheid om hechte teams te creëren die vaak toegevoegde waarde leveren. Als coachend leider heb je daarom de volgende vaardigheden nodig:

 • Je kunt een veilige omgeving creëren waarin teamleden experimenteren en hiervan leren door het delen van heldere feedback.
 • Je kunt teams optimaal laten samenwerken door de juiste structuur van werken neer te zetten.
 • Je kunt teams optimaal laten presteren door het team te laten leren over hun eigen werk.
 • Je kunt de teamsamenwerking helder evalueren in bijvoorbeeld een Retrospective (terugblik op de teamsamenwerking van de afgelopen weken).
 • Je kunt een cultuur creëren waarin transparant wordt gecommuniceerd en teamleden verantwoordelijk nemen.

Groeien als coachend leider

Best spannend toch, om teams helder en transparant met elkaar te laten communiceren en de samenwerking te optimaliseren. Daarom is jouw groeiproces als teamcoach minstens zo belangrijk als het coachen van teams! Het is daarom goed om jouw persoonlijke valkuilen als ‘leidinggevende’ te onderzoeken.

Een aantal voorbeelden van veel voorkomende valkuilen bij coachend leiders zijn:

 • Problemen binnen het team voor de groep oplossen (in plaats van het team ondersteunen in het oplossingsproces)
 • Teruggrijpen op de directieve en sturende leiderschapsrol
 • Ingezogen worden in de cultuur en het systeem van het team (hierdoor wordt gedragsverandering lastiger)
 • Persoonlijk aangevallen raken

Drie tips voor jou als Teamcoach

De reis naar zelfsturing is dus een mooi proces van vallen en opstaan. Een proces waarin zelfsturing stukje bij beetje tot stand komt met de ondersteuning van de teamcoach.

1. Creëer een gemeenschappelijk teamdoel:

Een inspirerend, helder en concreet doel helpt het team te groeien. Alle werkzaamheden zouden in het teken van dat gezamenlijke doel moeten staan. Is dat niet zo, dan kan men elkaar daarop aanspreken. Anders is groeien niet mogelijk en blijft een team bestaan uit rondtollende harde werkers met het risico op veel onderhuidse frustratie. Alle gedrag zou functioneel moeten zijn in lijn met het doel. Als coach stel je vaak de vraag ‘welk effect heeft dit gedrag op jullie doel?’.

purpose 2. Naar elkaar luisteren:

Waar let je op als coach bij een beginnend team? Vooral op veiligheid. Deze veiligheid wordt gecreëerd door oprecht geïnteresseerd in elkaar te zijn. Oprecht naar elkaar luisteren. Wat we vaak zien is dat meningen worden gestapeld, discussies niet af worden gemaakt en dat collega’s elkaar onderbreken. Wanneer dit gebeurt dan beginnen teamleden af te haken. Dat kan je als coach zien en horen gebeuren. Gebruik deze momenten om het team inzicht te geven in hun communicatiepatronen. Een effectief instrument is een krachtenveld. Deze kan na ieder overleg ingezet worden om inzicht in de communicatiewijze te krijgen en deze te verbeteren. Je stelt de groep hierbij twee vragen. Ten eerste: Wat werkte remmend op onze teamsamenwerking? En ten tweede: Wat versnelde onze teamsamenwerking? Vervolgens kan het team afspraken maken over hetgeen waar ze het meeste waarde aan hechten om hier direct mee aan de slag te gaan.

zelfsturing3. De coach versus de groep

Een groep begeleiden vraagt om zelfkennis. De groep heeft snel genoeg door als jij niet authentiek bent. Onderzoek daarom eerst jezelf. Wat is jouw persoonlijke neiging in groepen? Welk gedrag van een ander triggert jouw vlucht- of vechtgedrag? Wanneer je dit weet kun je herkennen wanneer niet dienend gedrag opkomt. Je kunt dan de volgende acties doen om jezelf te corrigeren:

 • Je gevoel of neiging uitspreken en inbrengen
 • Je houding veranderen; bijvoorbeeld even gaan staan of centreren op je stoel
 • Even stil blijven, vertragen of letterlijk pauzerenTeamcoaching

Ontdek jouw persoonlijke teamcoaching kwaliteiten in onze training

Bij Het Adviesbureau besteden we veel aandacht aan het opleiden van managers en andere leidinggevenden. In ons driedaags programma leg jij een stevig fundament voor zelfsturing in de praktijk. Je ontdekt als teamcoach jouw persoonlijke kracht en valkuilen en weet hier bewust en bekwaam mee om te gaan. Zo kun je het lerende vermogen van het team optimaal aanspreken. Je leert teams effectief te begeleiden door praktische vaardigheden en gerichte interventies toe te passen om de ontwikkeling van het team te stimuleren. Op onze trainingspagina vind je uitgebreide informatie over de opzet, werkwijze en resultaten van de Teamcoach training!

Wil je in gesprek over de inhoud van onze Teamcoach training of wil je weten of de training aansluit bij jouw leerdoelen? Neem dan contact op met Michael Spierenburg (tel. 0624800451 / michael@hetadviesbureau.com) of Martin van den Berg (0642308465 / martin@hetadviesbureau.com)