Hoe brengt wendbaar organiseren energie op de werkvloer?

Hoe brengt wendbaar organiseren meer energie op de werkvloer?

Het draait allemaal om vertrouwen en richting.

Waarom is wendbaar organiseren zo populair (geworden)? Dat heeft te maken met de groeiende complexiteit en onzekerheid waar organisaties mee te maken hebben. Neem de onderstaande voorbeelden die weergeven hoe snel de omgeving verandert. Gegeven die constante verandering is het fascinerend waarom sommige ondernemingen tachtig jaar bestaan en andere binnen twee jaar failliet zijn.

Iconen_tel-fb-android

Tabel_Beurswaarde

Het probleem is dat organisaties nog vaak ingericht zijn op basis van het oude paradigma zoals; gesloten structuren, controle en gericht op efficiëntie i.p.v. vernieuwing. Vasthouden aan huidige zekerheden en niet open staan voor aankomende veranderingen betekent eigenlijk onzekerheid. Precies het tegenovergestelde van dat wat wordt beoogd.

Lijn_zeker-onzeker

Dus hoe kan het dat sommige organisaties beter kunnen inspelen op de dynamische werkelijkheid en onzekerheid dan andere? Het antwoord ligt op de werkvloer. De kracht van de medewerkers. In een onzekere snel veranderende wereld is het belangrijk om kennis, vaardigheden en informatie vrij te laten stromen. Vertrouwen gaat in een wendbare organisatie daarom boven controle. En daar komt het toverwoord van de meest recente managementfilosofieën goed van pas, namelijk los-la-ten. Wij begrijpen deze beweging goed, maar geloven niet in de vaak eenzijdige benadering. Loslaten vraagt namelijk ook om oppakken. Vrijheid krijgen betekent voor medewerkers ook eigenaarschap nemen. Loslaten wordt voor het management ook gemakkelijker wanneer zij een heldere missie, visie en strategie communiceren zodat medewerkers beslissingen kunnen nemen die bijdragen aan deze richting.

Het draait dus allemaal om vertrouwen geven én richting geven.

In een wendbare organisatie wordt er gebouwd op vertrouwen, is men transparant van binnen -en buiten, delen wordt gezien als vermenigvuldigen en men is georganiseerd in kleine teams die veel leren met elkaar en van de klant. Het gekke is misschien dat het niet over superieur zijn gaat, maar dat het gelukkig weer gaat over continuïteit en relevantie.

Wendbaar organiseren vergroot het aanpassingsvermogen

Hoe kunnen organisaties zich inrichten voor onzekerheid? Het ligt voor de hand het antwoord te zoeken in aanpassingsvermogen als winnend organisatiemodel. Maar wat is dat precies? Wij noemen het Wendbaar Organiseren. En dat is niet het Agile waar je veel over hoort.

In groot inspirator op dit gebied voor ons is Peter Senge. Hij ziet organisaties als een levend lerend systeem. Lerende organisaties beschikken volgens Senge over flexibiliteit en het vermogen om zich snel in een nieuwe richting aan te passen en te stabiliseren door te leren van en met haar omgeving. Dit gedachtengoed heeft de laatste jaren veel bijval gekregen en is praktischer geworden door onder andere de bijdrage van Frederic Laloux omgeschreven in zijn boek Reinventing Organizations. Noem het The 5th Discipline, Reinventing Organizations, Lean Management, Agile, Holacracy, Nieuw Organiseren of Responsive Organizations. Wendbaar organiseren is de sleutel!

Als wij aan wendbaar organiseren denken, dan zien we een lerende organisatie voor ons. Die lerende, wendbare organisatie heeft in haar meest ideale vorm de volgende kenmerken:

 • Vertrouwen gaat boven controle
 • Heldere visie en missie geven richting
 • De strategie is dynamisch met een vizier vooruit
 • Zijn leiders begeleiders
 • Verantwoordelijkheid is gedistribueerd
 • Cultuur van eerlijkheid, openheid en feedback
 • Actief betrekken van de klant in het productieproces
 • Komt teambelang voor persoonlijk belang

Wendbaar Organiseren vergroot de energie op de werkvoer

Wendbaar organiseren vergroot de kans om te overleven in een turbulente markt. Richting én vertrouwen geven levert nog veel meer op. Wij zien dat organisaties die aan de slag gaan met wendbaarheid zich ontwikkelen. Leren dus. En dat zie je terug!

 1. Besluitvorming versnelt en verbetert door heldere missie en door het mandaat dieper op de werkvloer te leggen en medewerkers autonomie geeft en laat nemen (loslaten!).
 2. Lerend vermogen van teams en organisatie verbetert door coachend leiderschap en door op gestructureerde wijze gebruik te maken van wijsheid van de groep.
 3. Talenten worden beter benut door het denken in rollen en kwaliteiten in plaats van vastomlijnde functies met taken.
 4. Werkplezier vergroot omdat teambelang boven individueel belang wordt gesteld en samen geleerd wordt door feedback en elkaar willen helpen om het gezamenlijk doel te bereiken.
 5. Time-to-market verbetert door in nauwe samenwerking met de klant snel en vaak waarde te leren leveren.

Om de vruchten van wendbaar organiseren te plukken verdient de organisatie aandacht op vier niveaus. Deze niveaus beïnvloeden en versterken elkaar.

 

Wendbaar organiseren oneindig

Het Adviesbureau kan jou helpen de organisatie te bekijken en verbeteren vanuit deze niveaus. Net wat nodig is.