Visie door ervaring

Lean gaat over het verbeteren van je dagelijkse werk

Lean zoals wij het zien

Wat is Lean? Lean management zorgt ervoor dat verbeteren onderdeel wordt van het DNA van jouw bedrijf. Medewerkers denken in termen van klantwaarde en halen zelf de verspilling uit hun werk. Dit vraagt van medewerkers een houding en gedrag die openstaat om te leren. Om dit te realiseren voorziet Lean in een enorme toolbox aan methoden en technieken. Grote impactvolle verbetersessies worden afgewisseld met kleine verbeterstapjes richting een betere situatie. Niet voor niets noemen we Lean ook wel Continu Verbeteren. Omdat elke organisatie een eigen cultuur heeft en elk vraagstuk uniek is, geloven wij niet in een one-size-fits-all aanpak. Liever geen “wasstraat” of “waves”, maar gewoon een aanpak die werkt. Die werkt voor jou, met jou. Afgestemd op jouw ambitieniveau, volwassenheid en potentie. Wij gebruiken ons Speerpuntmodel als handvat voor het verbeteren van prestaties met Lean.

Het Speerpuntmodel

De Speerpunt staat voor de juiste richting en bestaat uit 5 onderdelen. Deze onderdelen zijn allemaal even belangrijk om Lean volledig te laten werken.

  1. Richting.
  2. Continu verbeteren.
  3. De klantwens.
  4. Sturen van het dagelijkse werk.
  5. Zonder standaardisatie geen continu verbeteren.

Klik op de + in het model voor een uitleg.

Richting. Als je niet weet waar je heen wil, ben je net als Alice in Wonderland; elke richting is goed. Mocht je toch nog geen idee hebben; start hier! Echter, de meeste organisaties hebben wel een idee welke doelen ze willen halen. Of moeten halen. Hoe concreter deze doelen, hoe beter.
Continu verbeteren. Mooi. Je weet waar je heen wil. Om daar te komen, biedt Lean je meerdere mogelijkheden. Coachend leiderschap bijvoorbeeld; onmisbaar als je echt een wendbare organisatie wil zijn. Kaizens (verbetersessies) helpen je om grote obstakels te verwijderen. Wel zo makkelijk, wil je je doelen halen. Omdat niet iedereen de hele dag bezig kan zijn met verbeteren (er is immers ook nog business as usual), kan een verbeterplanning helpen.
Zonder standaardisatie geen continu verbeteren. De standaard, die voer je gewoon uit. Waar je je ervaring en denkkracht voor mag, nee moet, gebruiken is voor het verbeteren van die standaard. Zo maken we samen elke dag het werk een stukje beter en makkelijker. Managers weten wat de dagelijkse procesuitdagingen zijn en helpen die weg te nemen. Zodoende creëren we samen een nieuwe, betere standaard.
Sturen van het dagelijkse werk noemen we Operationeel Management. Een passende kort-cyclische overlegritmiek, waar medewerkers monitoren of ze de klanten nog tevreden houden. Om dat te kunnen bepalen, is een overzichtelijke set passende KPI’s vastgesteld. Het monitoren, bespreken en continu verbeteren van deze KPI’s is de heartbeat van de organisatie.
De klantwens. Cruciaal voor de focus van ons werk en richtinggevend in alles wat we doen. Maar wie is die klant nou eigenlijk? Hebben we niet meerdere klanten? Die niet altijd hetzelfde willen? In gesprek gaan en blijven met je klanten is essentieel voor elke Lean-organisatie. De juiste hoeveelheid mensen aan het werk hebben, die beschikken over de benodigde vaardigheden gaat absoluut bijdragen aan het vervullen van de klantwensen.

Lean training als basis

Een belangrijk onderdeel van gaan werken met Lean is een gezamenlijk startpunt. Een gezamenlijke basis in taal, kennis en kunde, waardoor iedereen hetzelfde beeld heeft bij begrippen als klantwaarde, verspilling en continu verbeteren. De Lean-experts van Het Adviesbureau hebben een uitgebreide ervaring met het opleiden en coachen van medewerkers en interne verbeterspecialisten. De Lean-trainingen (link) van Het Adviesbureau staan garant voor kennisoverdracht, maar nog meer voor het kunnen toepassen in de praktijk. Immers, de echte toegevoegde waarde zit in het toepassen van je kennis.

Medewerkers in effectieve teams

Om de 5 elementen uit Het Speerpuntmodel goed tot zijn recht te laten komen, zijn gemotiveerde medewerkers noodzakelijk. Medewerkers die eigenaarschap nemen, outside-in denken en gericht zijn op waarde leveren. Tevreden medewerkers maken immers tevreden klanten. Het is ook van cruciaal belang dat de medewerkers werken in effectieve en zelfsturende teams. Teams waarin mensen elkaar waarderen voor hun sterke punten, goed feedback kunnen geven én krijgen en gezamenlijke doelen hebben. Het Adviesbureau heeft ruime ervaring in het effectiever maken van individuen, teams en organisaties. Door onze ervaren teamcoaches en de beproefde aanpak voor teamontwikkeling TeamGrow helpt ook jouw organisatie een flinke stap verder. Ook kunnen we je helpen effectieve teams samen te stellen, onder andere door de teamrollen van Belbin. Wij weten dat de kracht zit in de combinatie van Lean management, teameffectiviteit én coaching.

Optimaliseren van Customer Due Dilligence (CDD) prestaties en samenwerking

July 10, 2020

Begeleiding van de Agile transitie in de Marketing en Sales bij Mediahuis

April 17, 2020

Begeleiding van de Agile transitie (ING Agile WoW) in een internationale context.

January 31, 2020

Lean management doorlooptijdverkorting bij ziekenhuis

December 10, 2018