Van medewerker naar mee-ondernemer

Toen Martin en Michael Het Adviesbureau begonnen, merkten zij iets bijzonders.

Martin: “Toen ik als ondernemer startte, ervoer ik zoveel energie en enthousiasme bij mijzelf. Hoewel ik bij mijn voormalig werkgever zeer gemotiveerd was, merkte ik dat dit een nieuw level van energie was.”

Martin en Michael vroegen zich af of het mogelijk zou zijn om ditzelfde energieniveau bij de mensen bij grotere organisaties te bereiken was. Gedreven door deze nieuwsgierigheid hebben zij het concept mee-ondernemer verder onderzocht en doorontwikkeld.

De mens is van nature gemotiveerd

Met een studieachtergrond in zowel economie als psychologie combineert Michael in organisaties harde elementen met zachte elementen. Hij vraagt zich af of het nodig is om mensen überhaupt te motiveren:

Michael: “Iedere ochtend als je uit je bed stapt heb je zin om een steentje bij te dragen aan dat waar je in gelooft. De mens is van nature zeer gemotiveerd. En ik vind het altijd een beetje gek klinken als ik managers hoor zeggen dat ze hun team moeten motiveren”.

Organisatie-inrichting stamt uit iets wat 125 jaar geleden is “uitgevonden”

Dat gemotiveerde medewerkers leiden tot tevreden klanten, wat uiteindelijk leidt tot lange termijn maatschappelijke en financiële gezondheid is breed in de literatuur onderbouwt (bijvoorbeeld The Value Profit Chain van de Harvard Business School). Helaas lukt het alleen nog niet altijd om gemotiveerde mensen te krijgen. Gelukkig lukt het veel organisaties wel ook gemotiveerde mensen te werven en te behouden. Maar het probleem wat veel organisaties hebben is dat ze georganiseerd zijn in harken en hokjes. Iets wat 2 125 jaar geleden “uitgevonden” is, als middel om grote groepen mensen te besturen. Hierin zit de belemmerende vooronderstelling dat mensen bestuurd en gemanaged moeten worden om tot prestaties te komen.

Martin: “Wellicht was dit rond 1880 in de fabrieken met fabrieksarbeiders inderdaad de beste wijze om een fabriek te besturen. Maar de organisaties van tegenwoordig zijn geen fabrieken. Het zijn complexe systemen met steeds hoger opgeleide professionals.“

Van medewerker naar mee-ondernemer

De huidige en toekomstige medewerker heeft het nodig om zelf beslissingen te kunnen nemen in het belang van de organisatie en de klant. De steeds hoger opgeleide medewerkers hebben geen manager nodig die hen verteld wat ze moeten doen. Zij zijn zelfredzaam, ondernemend en flexibel. Ze zijn gewend zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te nemen. Wij noemen deze medewerker de Mee-Ondernemer®.

Graag dagen wij je uit met de volgende vragen:

  1. Wat versta ik onder mee-ondernemerschap?
  2. Stimuleert de huidige organisatie-inrichting mee-ondernemerschap?
  3. Welke eerste stap kan ik zetten richting het creëren van mee-ondernemers?
  4. Welke fases zijn er te onderkennen richting een bedrijf met mee-ondernemers?

Wilt u de Mee-Ondernemer in uw medewerkers losmaken?

Neemt u dan contact op met Martin