Duurzame betrokkenheid

De druk op organisaties om duurzaam te opereren neemt iedere dag toe. De klant wil weten of zijn product/dienst eerlijk is geproduceerd. De medewerker wil graag zinvol werk doen dat bijdraagt aan een groter geheel. Wij geloven in organisaties die medewerkers in hun kracht zetten, haar klanten verrast en waarde toevoegt aan de maatschappij waarin zij opereert. Wij helpen u graag om deze duurzame organisaties te realiseren door mee-ondernemers te creëren voor duurzaamheid. En dat levert veel op voor de business, dat laat ook het onderzoek van O2 zien:

‘For every £1 we invest in engaging our people in sustainability, they deliver £1.40 back to our business’

(Global action plan, 2014)

Verandering in kennis houding en gedrag

Dat het mogelijk is om medewerkers in korte tijd te betrekken bij uw duurzaamheid strategie blijkt onder andere uit de Unilever Case die is uitgevoerd door onze samenwerkingspartner Snowballs & Flywheels (http://snowfly.nl/nl/flywheel-methode)

Na een uitrol in Nederland vorig jaar is de flywheel methode voor de zomer uitgerold bij Unilever Europa onder 6000 medewerkers verdeeld over 14 landen. Na slechts drie dagen deed al 46% van de genodigde werknemers actief mee. De implementatie laat zien dat meer betrokkenheid, beter begrip en echte interactie over duurzaamheid in slechts zes weken kan worden gerealiseerd. Uiteindelijk deed 75% actief mee. Dat heeft niet alleen opmerkelijke effecten gehad op kennis, houding en gedrag, maar ook op de integratie van duurzame betrokkenheid in het dagelijks werk en de business.

Wat het oplevert*

  • Het heeft me extra informatie gegeven over de strategie van de organisatie 89%.
  • De strategie is duidelijker voor me geworden en ik begrijp nu beter hoe ik een bijdrage kan leveren aan duurzaamheid in mijn dagelijkse werk 75%.
  • Ik heb een of meer gedragingen aangepast op mijn werk/thuis 55/56%.
  • Ik ben in staat om de strategie uit te leggen aan familie en vrienden +18%.
  • Ik weet wat ik kan doen in mijn dagelijkse werkzaamheden om bij te dragen aan de strategie +17%.

* Op basis van een nulmeting voor de campagne en een nameting worden bovenstaande resultaten in kaart gebracht

In 6 weken het thema duurzame betrokkenheid activeren bij alle medewerkers? Samen kunnen we het.

PRODUCTEN DUURZAME BETROKKENHEID

Inspiratieworkshop duurzame betrokkenheid
Duurzaamheidsstrategie
Roadshow duurzame betrokkenheid
Flywheel methode

Wilt u verder lezen over Duurzame Betrokkenheid? Lees dan verder op onze blog.