duurzaamheid

Casestudy Telefonica O2 UK – Duurzaamheid

Casestudy Telefonica O2 UK : De businesscase voor medewerkersbetrokkenheid bij duurzaamheid

“For every £1 we invest in engaging our people in delivering sustainability benefits, they deliver £1.40 back to our business”

Uit de casestudy van O2 is gebleken dat het betrekken van medewerkers bij duurzaamheid direct financiële resultaten oplevert. Onderzocht is welke financiële voordelen het oplevert wanneer medewerkers betrokken zijn in het  actief leveren van duurzame prestaties.  In het onderzoek is onder andere gekeken naar jaarlijkse beoordelingsscores, ziekteverzuim, en onboarding kosten.

In Engeland is dit de eerste studie die verder gaat dan de traditionele medewerkersbetrokkenheidmethodieken en geeft een holistische weergave van de impact en resultaten op medewerkersparticipatie in het realiseren van duurzaamheidsdoelen.

Resultaten op medewerkerswaarde

De volgende resultaten zijn naar voren gekomen bij medewerkers die actief betrokken waren bij Think Big’ (duurzaamheidsbeleid van O2)

  • Toename in motivatie   64%
  • Toename zelfvertrouwen   59%
  • Meer positief over O2 als merk   60%
  • Meer positief over O2 als werkgever    60%

Managers zeiden het volgende:

  • Betere teambinding   88%
  • Medewerkers zijn meer gemotiveerd   88%
  • Zelfvertrouwen is toegenomen bij medewerkers   88%

 Resultaten op financiële waarde

Naast de resultaten op medewerkersniveau is inzichtelijk gemaakt welke financiële waarde is gecreëerd. In het onderzoek is berekend wat de directe besparingen zijn als gevolg van de medewerkersbetrokkenheid bij duurzaamheid.

 De volgende financiële besparingen zijn gemeten:

  • Verminderen van afval naar de stortplaats  – besparing van $6400
  • Watergebruik is in 2012 verminderd met 4%
  • 300.000 mobiele telefoons zijn gerecycled wat $750.000 dollar opleverde

Vanuit breder HR en L&D onderzoek naar de financiële voordelen van persoonlijke ontwikkeling en medewerkersbetrokkenheid kunnen bovenstaande cijfers door vertaald worden in een concreet cijfer. Dat betekent dat:

Voor elke £ 1 die geïnvesteerd wordt in de betrokkenheid van medewerkers in Think Big (om duurzame prestaties te realiseren) – leveren ze £ 1,40 terug naar het bedrijf.

In onderstaand figuur 1 zijn de overige financiële resultaten zichtbaar die het O2 heeft opgeleverd.

think-big

Figuur 1: return on investment als resultaat van het betrekken van medewerkers bij O2

‘Think Big’

Het Adviesbureau is gespecialieerd in het betrekken van medewerkers bij duurzaamheid. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met Karlien Veldhuizen  karlien@hetadviesbureau.com

Bron: 2degrees network

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *