lerende organisatie

De reis naar een wendbare organisatie. Lessen van voorloper Springest

Een reis van vallen en opstaan, het overwinnen van obstakels en veel vrijheid en geluk (Springest Founder – Ruben Timmerman)

De reis naar zelfsturing is een prachtige reis die bol staat van avontuur. Verandering klinkt op papier vaak simpel, maar is in de praktijk behoorlijk turbulent! Bij Het Adviesbureau begeleiden we organisaties in hun reis naar zelforganisatie en wij weten dat een wendbare organisatie die zichzelf weet te organiseren een hoop oplevert. Wij vonden dat medewerkers in wendbare organisaties gelukkiger zijn!

We namen de proef op de som en testten onze overtuiging over de relatie tussen Wendbaar Organiseren en Werkgeluk. In een groot wetenschappelijk praktijkonderzoek deden de afgelopen maanden 17 organisaties mee. De resultaten liegen er niet om dus laten we direct maar met de deur in huis vallen: Er is een sterke relatie tussen Wendbaar Organiseren en het Werkgeluk dat medewerkers ervaren! Ons credo ‘Werkgeluk door Wendbaar Organiseren’ is nu dan ook wetenschappelijk bewezen. Natuurlijk is het fijn om te weten dat ons werk organisaties beter op de toekomst instelt en medewerkers gelukkiger maakt. Verder kregen we door dit onderzoek de kans om bij veel interessante organisaties een kijkje in de keuken te nemen. We spraken hierdoor een hoop inspirerende mensen, waaronder Ruben Timmerman, de founder van de winnaar van ons onderzoek: Springest.

springest

 

Springest, inspirerende voortrekker in de reis naar zelfsturing

Ze kwamen als meest wendbare organisatie uit de bus en dat is een inkijkje in hun reis naar zelfsturing waard. Springest, een platform waarop trainingen, opleidingen en andere leertrajecten worden aangeboden, is de laatste jaren hard aan de weg aan het timmeren. We spraken met Ruben over de succesfactoren van Springest en de startvoorwaarden van wendbare organisaties delen we graag met je!

springest

1.   Start met een heldere missie

Een eerste belangrijke startvoorwaarde is het hebben van een helder missie of purpose. Wanneer er besloten wordt om zelforganisatie toe te passen is het hebben van een heldere missie of purpose essentieel omdat een proces als besluitvorming steeds meer gedistribueerd wordt. Wanneer er geen echte CEO of managementteam is worden medewerkers verantwoordelijk voor hun werkzaamheden en de koers van de organisatie. Een heldere purpose helpt dan enorm in het besluitvormingsproces. Alle keuzes worden dan in het licht van de purpose gehouden, om zo tot een juist besluit te komen.

2.   Organiseer werk vanuit een helder systeem voor zelforganisatie

Tijdens ons gesprek met Ruben kwam naar voren dat het voor Springest enorm belangrijk is geweest om een systeem van zelforganisatie te omarmen. Een inspirerend voorbeeld van een zelfsturingssysteem is Holacracy. Holacracy is een management raamwerk, een organisatiestructuur met een andere benadering voor taakverdeling, hiërarchie en besluitvorming, bedoeld om een organisatie effectiever samen te laten werken. Dit doet Holacracy door middel van een systeem dat autoriteit en besluitvorming verdeelt over zelfstandige, autonome teams in plaats van gecentreerde macht in de klassieke ‘top’ van de organisatie. In dit systeem is de purpose – het doel van de organisatie – de baas en niet de CEO of manager. Holacracy is gebaseerd op wendbaarheid, autonomie, verantwoordelijkheid en vertrouwen en om deze waarden op de werkvloer te laten floreren worden werkzaamheden niet onderverdeeld in functies
maar in rollen.

holacracy

Het voordeel van het werken met rollen is de wendbaarheid ervan. Zo kan met een rol in tegenstelling tot een functie snel op ontwikkelingen ingespeeld worden, waarbij de rol gecreëerd, toebedeeld en weer opgeheven kan worden. Medewerkers kunnen meerdere rollen hebben en stemmen onderling de verwachtingen en verantwoordelijkheden af. Zonder managers krijgen medewerkers de kans om eigenaarschap te nemen en te schitteren in hun rol!

3.   Mind-set van continu leren door volledige transparantie & feedback

Doordat medewerkers in rollen werken en zelf verantwoordelijk voor hun werkzaamheden zijn zal er een cultuurshift moeten ontstaan. Een transparante cultuur waarin iedereen helder over werk communiceert en waar veel feedback wordt gedeeld. Ruben geeft aan dat transparantie en feedback essentieel zijn in het leerproces van de medewerkers en de organisatie als geheel. Om als organisatie continu te leren en verbeteren is eerlijk zijn de sleutel. Het kan daarom dus ook keihard zijn. Processen worden dan zoveel mogelijk geoptimaliseerd, waardoor enkel de essentie overblijft. Zo komt de organisatie ook weer dichter bij de purpose!

4.   Teamdynamiek

Bij de vorige punten zagen we al dat medewerkers in een wendbare organisatie veel transparantie en autonomie ervaren en elkaar heldere feedback geven. Zo wordt de organisatie een dynamische plek waar medewerkers en teams zich optimaal ontplooien. Op papier ziet dit er logisch uit, maar in de praktijk kan de weg naar zelfsturing af en toe turbulent zijn. Daarom geloven we bij Het Adviesbureau in coachend leiderschap. Een coachend leider heeft als rol om andere teamleden te coachen en hun groei te faciliteren. Zo geeft de coachend leider heldere kaders op het ‘wat’ en vrijheid in het ‘hoe’. Zo kunnen medewerkers in hun rol groeien en steeds meer autonoom werken. Een prachtig proces van vallen en opstaan.

 

werkgeluk

Hoe staat jouw organisatie ervoor?

Nu de eerste 17 organisaties onderzocht zijn hebben wij de smaak te pakken. Alle inspirerende gesprekken, waaronder het gesprek met Ruben over de inzichten in de succesvolle reis van Springest, hebben ons vuur verder aangewakkerd. We zetten onze teamscan of het werkgelukonderzoek graag voor jou in, om zo te peilen hoe wendbaar en gelukkig jouw organisatie is. Wendbaar Organiseren is een avontuur van vallen en opstaan, maar wel eentje die absoluut de moeite waard is. Want uiteindelijk draait het tijdens deze reis om optimalisatie en een mooi resultaat!

 

Wil jij meer weten over ons Werkgelukonderzoek en de inzet hiervan, klik dan hier!

Wil je in gesprek over Wendbaar Organiseren of weten hoe andere organisaties zich organiseren? Wil je in gesprek met ons hoe wij jouw organisatie kunnen helpen? Maak dan een afspraak: Michael Spierenburg (0624800451 / michael@hetadviesbureau.com) of Martin van den Berg (06 42308465  / martin@hetadviesbureau.com).