Agile transparantie

20 tips | (Werk)geluk

De Verenigde Naties (VN) heeft 20 maart 2018 officieel uitgeroepen tot ‘Dag van Geluk’. Volgens de VN is het nastreven van geluk namelijk een ‘fundamenteel menselijk doel’. Die mening delen we bij Het Adviesbureau en daarom zetten we ons al jaren in voor meer geluk op de werkvloer. Hoe we dat doen? Bijvoorbeeld door het meten van werkgeluk. Zo starten we deze maand met een internationale meting van werkgeluk voor één van onze klanten voor meer dan 1.500 medewerkers wereldwijd. Maar wat levert geluk jou en jouw organisatie eigenlijk op? Het antwoord op deze vraag stoelt op 20 jaar wetenschappelijk onderzoek uit de positieve psychologie, een psychologische stroming welke zich richt op gelukervaringen en menselijk welzijn. Een greep inzichten uit 20 jaar onderzoek laat al snel de voordelen van geluk zien:

Zo zijn gelukkige medewerkers

 • Creatiever en beter in probleemoplossing (George & Zhou, 2007)
 • Betere teamspelers en werken ze met meer plezier en kwaliteit samen (Jordan, 1991)
 • Productiever en efficiënter (Shalley, Gilson, & Blum, 2009)
 • Gezonder en minder vaak ziek (Lilius et al., 2008)
 • Meer betrokken in hun werk (Idsoe, 2006)
 • Betere performers, wat voor tevreden klanten zorgt (Whrigt & Cropanzano, 2000)

Geluk is jouw persoonlijke ervaring. Hoe meet je het en wat kun je eraan doen?

Door de vele onderzoeken heeft de wetenschap van de positieve psychologie een mooi model opgeleverd, welke (werk)geluk betrouwbaar in kaart brengt. Bij Het Adviesbureau gebruiken we dit werkgelukmodel, wat bestaat uit vijf werkgelukfactoren. We hebben ze hier verpakt in een leuk stuk context met handige tips en handvatten om met jouw persoonlijk werkgeluk aan de slag te gaan:

Achter de smiley vind je recht op verdriet

Een van de betekenissen van ‘gelukkig’ verwijst naar een gevoel dat meestal van korte duur is. Geluk wordt vaak geassocieerd met kortstondige emoties als pret en vervoering, maar is fundamenteel verschillend van wat we als ‘tevredenheid’ ervaren. Positieve emoties, zoals vrolijkheid en dankbaarheid, dragen bij aan een positieve mindset, waardoor jouw vaardigheden om problemen op te lossen en samen te werken gestimuleerd worden. Ze zijn een eerste belangrijke pijler van werkgeluk. Echter, blije gevoelens worden vaak gezien als de afwezigheid van pijn. Maar ook melancholie en verdriet zijn normale en gezonde emoties. Natuurlijk is aanhoudend verdriet iets ongezonds, maar laten we de creatieve en gezonde kant van gewone droefheid aanvaarden. Een aantal leuke tips helpen je een eind op weg:

 • Tip 1: Aanvaard dat een zekere mate van verdriet en lijden in je leven nodig zijn en soms zelfs de moeite waard.
 • Tip 2: Stop met dingen te doen die je ongelukkig maken en denk eens een tijdje niet aan je eigen geluk.
 • Tip 3: Leer te vergeven. Schrijf een brief waarin je je woede en haat loslaat bij iemand die jou heeft benadeeld of gekwetst.
 • Tip 4: Toon dankbaarheid. Tel je zegeningen om wat je hebt, of druk je dankbaarheid uit aan een persoon die je nog niet goed bedankt hebt!
 • Tip 5: Cultiveer optimisme! Houd bijvoorbeeld een logboek bij waarin je schrijft over de best mogelijke uitkomst voor jezelf, of oefen om de zonnige kant van gebeurtenissen in te zien.

Verleg de focus
Ervaar je wel eens dat je uiterst geconcentreerd bent, je uitgedaagd voelt, ego en tijd vergeet en voldoening haalt uit de activiteit waar je mee bezig bent? Zo ja, dan kun je spreken van een echte ‘flow’-ervaring. Flow-ervaringen zijn een tweede belangrijke factor van geluk, mede omdat we na afloop het gevoel hebben dat we iets geleerd hebben en gegroeid zijn. Om je op weg te helpen kun je alvast starten met:

Creëer flow ervaringen waarin je werkelijk opgaat. Vergroot het aantal ervaringen waarin je jezelf ‘laat gaan’, die uitdagend zijn en je in beslag nemen.

 • Tip 6: Begin de dag bijvoorbeeld niet met je email, maar met taken die je uitdagen, zoals het schrijven van een plan. Je zult langer geconcentreerd aan het werk zijn.
 • Tip 7: Het maakt niet uit wat je doet, maar hoe je het doet. Er bestaat een wezenlijk verschil tussen ‘afleiding’ en ‘bewustzijn’. Doe meer dingen bewust en creëer flow.

Ontdek de ander in jezelf
Het grootste geluk is in twee woorden samen te vatten: ‘andere mensen’. Sociale relaties zijn de derde belangrijke factor voor geluk op de werkvloer. In de positieve psychologie, de wetenschappelijke studie van wat het leven echt de moeite waard maakt, zijn sociale relaties essentieel. Elk aandachtsgebied kan niet los worden gezien van het delen van ervaringen met andere mensen. Ze zijn essentieel voor ons geluk en onze gezondheid. Investeer in jouw sociale relaties. Andere sleutels tot geluk:

 • Tip 8: Zoek het geluk niet in jezelf, maar in je betrokkenheid bij anderen
 • Tip 9: Besef dat ook jij voor anderen altijd een ‘ander’ bent.
 • Tip 10: Stop met tobben. Sta minder lang bij je problemen stil en vergelijk jezelf minder met anderen.
 • Tip 11: Wees vriendelijk. Doe spontaan eens wat goeds voor een ander.
 • Tip 12: Koester je relaties. Kies een van je relaties die versterkt zou mogen worden en investeer tijd en energie om jullie relatie krachtiger te maken.

De zin van het leven
Echt geluk is een neveneffect van het vinden van de zin en het doel in je leven. Althans, dat is de mening van hoogleraar Gary Reker. Zin en doel ontleen je aan een boel dingen, zoals bezig zijn met productieve en betekenisvolle activiteiten, een goede daad stellen of iets creatiefs maken. Het hebben van betekenisvol werk, waarbij medewerkers het gevoel hebben dat hun werk bijdraagt aan de missie van de organisatie, is een vierde belangrijke factor in het ervaren van werkgeluk. Geluk is in die zin het gevolg dat voortvloeit uit verbondenheid en engagement in acties die het leven bevestigen. Tips om meer geluk te ervaren door betekenisvolle activiteiten:

 • Tip 13: Wees productief in een betekenisvolle baan. Gelukkige mensen vinden ‘de betekenis’ in hun baan. Ze doen wat ze graag doen en doen graag wat ze doen.
 • Tip 14: Wees betrokken bij je doelen. Bedenk een, twee of drie belangrijke doelen die jouw leven zin geven en besteed tijd en aandacht om ze te verwezenlijken.
 • Tip 15: Geniet van het leven! Wees aandachtig, schep ergens genoegen in en denk aan de vreugde en het mirakel van het leven. Dit doe je door na te denken, te schrijven, tekenen of ervaringen uit te wisselen.

Ga voor ambitie
Het hebben van uitdagend werk is de vijfde en laatste factor van het werkgelukmodel. Dit omdat mensen over het algemeen niet enkel presteren om een doel te behalen, maar ook omdat presteren zelf uitdagend is, voldoening en plezier oplevert. Een juiste ‘fit’ tussen jouw vaardigheden en uitdaging in jouw werk geeft kans tot zelfontplooiing, meer zelfvertrouwen en positieve groei. Echter, jezelf vergelijken met anderen maakt vaak ongelukkig. Toch kunnen vergelijkingen mensen wel degelijk gelukkig maken, namelijk wanneer ze door te vergelijken met anderen iets leren over hun eigen vooruitzichten. Positieve verwachtingen en het vooruitzicht op beterschap zorgen ervoor dat ze zich gelukkiger voelen. Samengevat betekent dit dat ambitie mensen gelukkig maakt, maar afgunst maak hen ongelukkiger. Vergelijk je dus niet met andere referentiepunten en concentreer je op jouw projecten. Een tweetal handige tips:

 • Tip  16: Als je jezelf wel vergelijkt, kijk dan naar wat je uit die vergelijking kunt leren.
 • Tip 17: Ontwikkel coping strategieën. Oefen met manieren om stress, tegenslagen en trauma’s te verdragen en te overwinnen.

Werk aan de winkel
Alle tips sluiten goed aan bij een bepaalde werkgelukfactor, maar ze versterken en beïnvloeden elkaar onderling ook! Een goede basis voor persoonlijk geluk vind je dan ook in een gezonde levensstijl en bijvoorbeeld religie of spiritualiteit. Twee algemene tips:

 • Tip 18: Wees religieus of spiritueel actief. Raak meer betrokken bij je kerk, tempel of moskee, of lees en denk na over spirituele boeken.
 • Tip 19: Zorg voor je lichaam. Wees lichamelijk actief, mediteer, glimlach en lach.

Om echt met werkgeluk aan de slag te gaan kun je onze werkgelukmeter met jouw team of organisatie invullen. Bespreek de resultaten binnen jouw team en pluk de vruchten van een positieve levensstijl. Wil je eens sparren over werkgeluk of ben je benieuwd naar onze aanpak? Tip 20: Bel of mail dan gerust met Michael Spierenburg (06-24800451/michael@hetadviesbureau.com) of Tom Molenaar (06-12586764/tom@hetadviesbureau.com).

Gelukkige dag!

 

Bronvermelding of meer lezen?

https://www.managementboek.nl/boek/9789063052799/de-maakbaarheid-van-het-geluk-sonja-lyubomirskyhttp://

www.happinesshypothesis.com/

https://www.managementboek.nl/boek/9789401439015/geluk-the-world-book-of-happiness-2-0-leo-bormans